En chef som prioriterar säkerhet före produktion förhindrar skador och dödsfall på arbetsplatsen, visar en avhandling från Psykologiska institutionen vid Stockholm universitet. Även bonussystem som fokuserar på produktion kan innebära ökade risker.

Malin Mattson. Foto: Stockholms universitet

Malin Mattson. Foto: Stockholms universitet

I sin avhandling har Malin Mattson undersökt vilken roll chefer har för säkerheten på arbetsplatser. Det enskilt viktigaste för att förebygga olyckor är att högsta ledningen och övriga chefer betonar vikten av säkerhet, har hon kommit fram till. Ledningens inställning till säkerhet påverkar hur de anställda beter sig.

– För att få en säker arbetsplats så är det inte tillräckligt att vara en bra chef i allmänhet. Det krävs att chefen tydligt uttalar att vissa typer av risktaganden inte är accepterade och att säkerheten alltid ska gå före kravet på produktion när de anställda tvingas prioritera, säger Malin Mattson.

Även utformning av bonussystem har betydelse för säkerheten.

– Ett bonussystem med otydligt formulerade mål och fokus på produktion kan innebära ett ökat risktagande. På motsatt sätt kan säkerheten främjas om ett bonussystem används för att tydligt förmedla vikten av att prioritera säkerhet, säger Malin Mattson.