Från och med klockan sex råder konflikt mellan Brandmännens riksförbund (BRF) och Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Detta efter att BRF på söndagen tackat nej till medlarnas slutbud i förhandlingarna om avtalet för beredskapsbrandmän.

Konfliktvarslet berör landets runt 10 000 deltidsbrandmän, som nu tagits ut i blockad mot extraarbete utöver ordinarie beredskapsschema. Brandmännen kommer dock att rycka ut vid bränder och allvarligare olyckor.

SKL tackade ja till medlarnas bud.