Med gräns­överskridande jobbrotation kan organisationer och företag klara sin kompetens­försörjning, skriver professor emeritus Barbro Westerholm och Anna Larsson från S-O AB.

Det finns en tydlig oro över kompetensförsörjningen i Sverige. Vår appell beskriver en väg för att säkra framtidens kompetensförsörjning, såväl i enskilda organisationer som i branscher, genom att utnyttja bland annat de äldres, ”årsrikas” erfarenhet och samhällsengagemang parat med unga människors behov av utveckling och stöd.

Att inte bara utveckla utan också behålla kompetens har för många organisationer blivit ett av de viktigaste strategiska målen för att kunna möta framtiden och förändringskraven. Alltfler arbetar strukturerat med sin framtida kompetensförsörjning, men saknar ibland metoder för hur man skall kunna lösa sin problematik.
Inom alla organisationer med en långsiktig ambition behövs kompetens med erfarenhet av helheten, av de olika ingående processerna och med erfarenhet från den tidigare utvecklingen. På många ställen har fler och fler insett de ”årsrikas” bidrag till organisationens och företagets värdegrund, utveckling av arbetssätt och stöd till yngre medarbetare. Begrepp som föredöme och coachning ses som allt viktigare för att skapa och upprätthålla den lärande miljö som är så central i kompetensförsörjningen.

Den lösningsmodell vi önskar presentera består av en gränsöverskridande jobbrotation. Rotationen görs mellan olika organisationer inom ett verksamhetsområde, en värdekedja eller där olika branscher interagerar. Den kombineras med ett utvecklande ledarskap och utnyttjande av de årsrikas erfarenhet i en coachande mentorroll. Rotationen utgör grunden i det lokala värdskap som krävs för att skapa tillit och hållbara utbyten.

Modellen innebär att nyutexaminerade, eller andra, ges möjlighet att arbeta i olika organisationer inom till exempel:

• värdesystemet för hälsa och livskvalitet (mellan innovation, regulatoriska krav, kommunikation och användning)

• värdekedjan som planerar och bygger för framtidens boende för årsrika (samhällsplanering, arkitektur, byggnation, teknisk utrustning, IT-lösningar etc).

Modellen är neutral och välkomnar andra kompetensbyggande aktörer.

Vi är övertygade om att den beskrivna modellen bidrar till såväl organisationers och branschers arbetsgivar­attraktivitet som till deras lokala kompetensförstärkning inom områden som kräver en större förmåga till överblick än vad vi i dag ser inom delar av olika organisationer.

Barbro Westerholm
professor emeritus

Anna Larsson
projektsupport, S-O AB