Klicka för större bild

Klicka för större bild

 

Pappers i toppen och Transport i botten. Det skiljer närmare 14 000 kronor i genomsnittlig månadslön mellan centrala ombudsmän i olika LO-förbund. Arbetet har granskat lönerna på förbundskontoren.

Lika lön för likvärdigt arbete är en grundsten i den solidariska lönepolitik som LO sedan länge står bakom. Att jämföra lönelägen mellan olika arbetsplatser är dock svårt, och det gäller även inom fackföreningsrörelsen. Trots att de centrala ombudsmännen har tämligen likvärdiga jobb hos de olika LO-förbunden varierar lönerna rejält.

En ombudsman på Pappers förbundskontor tjänar i genomsnitt 54 849 kronor i månaden medan de allra bäst betalda ombudsmännen på Transport får nöja sig med 41 075 kronor. En löneskillnad på närmare 14 000 kronor.

Att löneskillnaderna skulle vara orättvisa är inget som vare sig Pappers eller Transports ordförande funderat över.

Lars Lindgren– Vi har de löner vi kan försvara för våra medlemmar utan att skämmas, säger Lars Lindgren, ordförande för Transport.

– Jag antar att de andra förbunden resonerar likadant, men hur höga löner de har känns irrelevant för oss.

Pappers ordförande Matts Jutterström konstaterar att olika förbund har olika förutsättningar när det gäller löner.  Han var medveten om att Pappers skulle ligga högt i löneligan, även om han inte visste att förbundet skulle ha de allra bästa lönerna.

Matts Jutterström– Vi misstänkte att det såg ut så. Vi är ett litet förbund och har inte många ombudsmän anställda, då kan man ta på sig en högre lönekostnad, säger han.

Att de höga lönerna skulle provocera medlemmarna är inget Matts Jutterström fått några signaler om. Han säger att lönerna på förbundskontoret redovisas öppet och att han inte har fått några reaktioner.

– Det här är inga hemligheter. Varje år går vi ut med ett cirkulär om etiska regler och där är förbundslönerna med.

Att lönerna varierar så kraftigt mellan olika förbund kan ha flera orsaker. Pappers centrala ombudsmän är alla erfarna och ligger på lönetrappans två översta steg. I ett förbund med flera nyanställda ombudsmän med kortare erfarenhet ligger lönerna lägre.

Det kan också finnas skillnader i andra förmåner än lön, såsom måltidssubventioner och hjälp med bostad i Stockholm för ombudsmän utifrån landet.

– Vi har bara lön och inget annat. Tjänar man 54 000 kronor i månaden har man råd att betala lunchen själv, säger Matts Jutterström.

Löneläget på förbundskontoren påverkas till viss del också av löneläget för medlemmarna, och så är det kopplat till de olika förbundens ekonomiska förutsättningar.

– Vi har alltid varit ett fattigt förbund och vi har lagt pengarna på annat, som konflikter, säger Lars Lindgren på Transport.

Klicka för större bild

Klicka för större bild

 

Även för de högsta facktopparna varierar lönerna kraftigt. Svenska Dagbladet gjorde i februari en sammanställning av lönerna för en rad förbundsordförande. Arbetet har kompletterat listan och sammanställningen visar att löneskillnaderna är ännu större i den absoluta toppen.

Allra mest tjänar Handels ordföran­de Susanna Gideonsson som får 83 777 kronor i månaden inklusive styrelsearvoden. Även om man bara tittar på lönen från förbunden ligger hon högst med en lön på 77 761 kronor.

– Lönerna på förbundskontoret förändrades i början av 2000-talet, då jag inte var med. Sedan dess har lönen för ordförande följt löneutvecklingen för ombudsmännen med ett procentuellt lönepåslag, säger Susanna Gideonsson.

Hon följs i toppen av Kommunals ordförande Annelie Nordström som totalt tjänar 81 547 kronor, varav 75 839 kronor är lön från Kommunal.

Även när det gäller ordförandelön ligger Transport i botten av löneligan. Lars Lindgren tjänar 58 826 kronor i månaden inklusive sty­relse­arvoden.

– Jag tycker själv att jag företräder medlemmarna på ett bra sätt, så det är återigen en lön jag kan förklara för medlemmarna, säger han.

Att han får nästan 25 000 mind­re i månaden än sin högst avlönade förbundsordförandekollega har han inga synpunkter på.

– Jag klarar mig så in i helvete bra på den lön jag har. Man ska komma ihåg att vi ändå är bra betalda och vi har säkra anställningar med bra villkor. Vi har inget att klaga på.

Johanna Wreder

Linda Flood

 

Läs också:

Förbund för förbund

Så här sätts ombudsmännens löner: Byggnads: Lönetrappa i elva steg (0–10). Ett steg per år, indelning sker när man börjar lokalt. Elektrikerförbundet: Lika lön för alla, grundad på de lokala ombudsmännens löner med ett påslag på 11,3 procent. Fastighets: Lönestege som bygger på åtta års branschvana. Två år mellan varje steg. GS: Lönetrappa, maxlön efter tio år, lönehöjningar bygger på snittet på tre avtals­områden. Handels: Individuella löner som bygger på värderingssystem, mätbara mål och ­med­arbetarkriterier. HRF: Lönetrappa i tre steg: noll, fyra och åtta år. IF Metall: Individuell lön utifrån en rad ­kompetenskriterier. Kommunal: Individuell lön. Livs: Lönetrappa i sex steg. Fullbetald efter fem års anställning. Målareförbundet: Likalön för alla. Höjs med märket varje år. Pappers: Trappa i fyra steg. Slutlön efter sju år som anställd. Seko: Lönetariff i sju steg. Transport: Tariffer med nio års erfarenhetsstege. LO: ­Ombudsmännen på LO följer den genomsnittliga löneutvecklingen på arbetsmarknaden för arbetare och tjänste­män enligt Medlings­institutet.