Det är trappor och likalöner som gäller på förbundskontoren. Men tre förbund går mot strömmen och sätter individuella löner.

Ombudsmännen på Kommunals förbundskontor får lön efter ett lönesystem som sattes i bruk för några år sedan. Det är bland annat indelat efter kompetens, erfarenhet, samarbetsförmåga och proffsighet.

Liknande kriterier används när medlemmarna i Kommunal får sin lön.

– Vi har ett sjuttiotal avtal och det är bara tre eller fyra av dessa som inte har individuell lönesättning. Men hur lönesystemet ska se ut måste varje enskild arbetsplats komma fram till, säger Lars-Eric Lidman, sammankallande i Kommunals förtroenderåd.

Handels håller just nu på att byta lönesystem, men ska ha kvar en rörlig del och en fast del för sina centrala ombudsmän. Varje anställd sätter upp mål tillsammans med sin chef som den anställde ska uppfylla. Inom Handels mäts även kundnöjdhet även om den inte spelar någon roll för den slutliga lönen.

ElsieMann– Det finns möjlighet att vara oense med sin chef i lönesamtalet och då blir det föremål för en separat förhandling mellan parterna, säger Elsie Mann i Handels ombudsmannaförening apropå frågan om godtycke.

Att Handels har lägre genomsnittslön än flera andra förbund menar Elsie Mann beror på de senaste årens pensionsavgångar och att de ombudsmän som har anställts därefter är yngre.

– Vi är medvetna om att vi har förhållandevis låga löner gentemot vissa andra fackförbund, vilket vi framfört till vår arbetsgivare vid löneförhandlingar. Vi hoppas få gensvar på detta i framtiden, säger hon.

På IF Metall får ombudsmännen också individuell lön, men den sätts enbart efter ett drygt tiotal kompetensområden.

Exempel på kompetensområden är förhandling, arbetsmarknadslagar, arbetsutveckling och revision.

Respektive kompetensområde är därefter indelat efter fyra så kallade ”djup”. Om en person inte har stor erfarenhet sätts lönen efter det första ”djupet”. Har ombudsmannen maximal kompetens på området erhåller hen lön enligt det fjärde ”djupet”.

– Jag tycker vårt system funkar väldigt bra och det är exakt så vi sätter lönerna ute bland medlemmarna. Om den anställde till exempel kan sköta två av åtta maskiner blir lönen därefter. Senare höjs lönen efter kunskap och vidareutbildning, säger Tommy Thunberg, ombudsman på arbetslivsenheten på IF Metall.

Linda Flood

Johanna Wreder

 

Läs också: