Klicka för att se diagrammet i större format.

Klicka för att se diagrammet i större format.

För femte året i rad ökar antalet anmälda arbetssjukdomar i arbetslivet. Det är främst sjukdomar som orsakats av psykosociala problem som står för uppgången. Anmälda arbetsolyckor har däremot minskat något det senaste året.

Det framgår av Arbetsmiljöverkets årliga rapport över anmälda arbetsskador – olyckor och sjukdomar – på hela arbetsmarknaden, som i sin tur bygger på anmälningarna till Försäkringskassan.

Förra året anmäldes totalt 115 600 arbetsskador till Försäkringskassan, varav 12 000 gällde arbetssjukdomar. Det innebär en ökning med åtta procent bland kvinnor, och med fem procent bland män.

Fyra av tio arbetssjukdomar orsakas av hög arbetsbelastning, bland annat tunga lyft, ensidiga rörelser eller snedvridna arbetsställningar. Organisatoriska eller sociala orsaker är nu näst vanligast, och bland kvinnor ligger de bakom drygt 40 procent av anmälningarna.

Dessa anmälningar har ökat med hela 70 procent sedan 2010. Vård och omsorg, offentlig förvaltning, försvar och utbildning är de fyra branscher som ligger högst när det gäller antalet anmälningar.

– För första gången är sociala och organisatoriska faktorer den vanligaste orsaken till kvinnors arbetssjukdomar. Det ska arbetsgivarna ta på största allvar, säger Ann Ponton Klevestedt, som är chef vid enheten för statistik och analys.

En positiv utveckling enligt rapporten är att antalet anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro minskade något under 2014.

– Även antalet anmälda arbets­olyckor har ökat fyra år i rad, men nu sker det snarare  en svag minskning, främst i de mansdominerade branscherna.

Dödsolyckorna ökade dock förra året (53 fall) jämfört med året innan (48 fall).