Visstidsjobb behövs – men regelverket måste stramas upp så att de bara används när det finns objektiva skäl, skriver Handels och Kommunal.

Nathalie är 22 år och har jobbat i livsmedelsbutik sedan 2012. Hon började som timvikarie och är i dag halvtidsanställd på ett bemanningsföretag. Förra sommaren jobbade hon 30 dagar i sträck för att hon var rädd för att inte få några mer tider. För trots att Nathalie gått runt på olika visstidsanställningar i tre år är hon fortfarande långt ifrån ett fast jobb. När anställningen på bemanningsföretaget tar slut kommer hon med största sannolikhet att återigen bli visstidsanställd direkt av butiken.

Kerstin är 36 år, undersköterska och har arbetat hela sitt yrkesliv inom äldreomsorgen. Trots det har hon en otrygg anställning och erbjuds endast att jobba deltid. Tidsbegränsad anställning och deltid hänger samman. Det är ett slitsamt jobb där hon ständigt tvingas jaga timmar för att få ekonomin att gå ihop. Varje månad är en kamp för att överleva. Vissa månader går inte ihop. Otrygga anställningar har blivit en permanent del av hennes vuxna liv och trots att hon närmar sig 40 är det svårt att planera för framtiden.

Tyvärr är Nathalies och Kerstins situ­ationer långt ifrån unika. Alltför många går alltför länge på osäkra, tidsbegränsade anställningar. Det är inte ovanligt att man jobbar flera år på samma ställe utan att få en fast anställning. Den viktigaste orsaken till att det ser ut så är anställningsformen allmän visstid, som den borgerliga regeringen införde 2007. En anställningsform som innebär att arbetsgivaren inte behöver ange några skäl till varför man vill anställa någon på visstid. Det vill vi sätta stopp för.

Ett viktigt steg på vägen för att uppnå det målet är det beslut Socialdemokraterna precis tagit när det gäller tidsbegränsade anställningar. Beslutet innebär, när det röstats igenom i riksdagen, att arbetsgivare måste kunna ange objektiva skäl när någon får en tidsbegränsad anställning. Vi anser att dessa skäl ska vara inskrivna i lagen och att ytterligare skäl kan läggas till i kollektivavtal. Det ska inte som i dag gå att ha en person anställd på visstid utan att kunna motivera varför.

Om Socialdemokraterna får med sig en riksdagsmajoritet skulle det innebära att man inte kan fortsätta med allmän visstid, eftersom den anställningsformen saknar objektiva skäl. På så sätt skapar vi ordning och reda på arbetsmarknaden och tydligare riktlinjer för hur de tidsbegränsade anställningarna ska utformas.

I stället vill vi ha en arbetsmarknad där visstidsanställningar enbart används på det sätt det är tänkt. För visstidsanställningar behövs. Bara de används på rätt sätt. Om någon är sjuk eller föräldraledig är det viktigt att kunna kalla in en vikarie. Detsamma gäller förstås i glasskios­ken på sommaren eller i butiken under julhandeln. Det är situationer när arbetsgivarna kan ge tydliga och objektiva skäl för att de behöver ta in personal på visstid. Lag och avtal ska utformas så att det bara blir möjligt att ta in tillfällig personal när det finns objektiva skäl för det.

Vi tror att det här är något som alla vinner på, såväl arbetstagare som arbetsgivare. Om till exempel en undersköterska inte behöver oroa sig över om det finns arbete nästa dag kommer hen att göra ett mycket bättre jobb. Dessutom behöver de fast anställda kollegorna inte bekymra sig över om det finns personal så att det räcker och om de måste ägna arbetstiden åt att ännu en gång lära upp någon ny. Arbetsgivarna å sin sida vet att de anställda gör ett bra jobb och känner att de kan växa och utvecklas. Det påverkar förstås också vårdtagaren som får en mer professionell vård eller en kund i en butik som får bättre service.

Vi kommer att jobba hårt för att beslutet som Socialdemokraterna tog på sin kongress om objektiva skäl för att anställa på visstid ska bli verklighet. En arbetsmarknad där tillsvidareanställningar är norm och där visstidsanställningar används som de var tänkta att göra från början skapar en bättre arbetsmarknad för alla. Vi hoppas därför att övriga riksdagspartier ska inse att vi behöver strama åt regelverket kring visstidsanställningar och att alla vinner på trygga jobb – både anställda och brukare.

Per Bardhlenitagranlundperbardh

avtalssekreterare Handels

Lenita Granlund

avtalssekreterare Kommunal