I dag, fredag, startar ILO:s kampanj 50 for Freedom. Den siktar på att få fler länder att ratificera konventionen mot tvångsarbete – målet är 50 länder före slutet av 2018. under hela ILO-mötet har delegater kunnat skriva under kravet på att avskaffa tvångsarbete.  Foto: Pouteau/Crozet

I morgon, fredag, startar ILO:s kampanj 50 for Freedom. Den siktar på att få fler länder att ratificera konventionen mot tvångsarbete – målet är 50 länder före slutet av 2018. under hela ILO-mötet har delegater kunnat skriva under kravet på att avskaffa tvångsarbete.  Foto: Pouteau/Crozet

I tre år stred fack och arbetsgivare om tolkningen av den globala strejkrätten. I år slöts dock en vapenvila och nu granskas länderna igen, 24 av dem ska extra noga.

– Qatar är ett av dem, säger Ellen Nygren som är LO:s representant i ILO:s tillämpningskommitté som granskar brott mot FN-organets konventioner.

Landet ska arrangera fotbolls-VM 2022. Under byggena har minst 1 200 gästarbetare dött och flera rapporter om undermåliga arbetsvillkor har kommit.

– Vår granskning av Qatar handlar om tvångsarbete, säger Ellen Nygren.

I Qatar tillämpas det så kallade Kafalasystemet där arbetsgivarna har rätt att ta gästarbetarnas pass. I praktiken innebär det att de anställda blir livegna, och många jobbar under slavliknande villkor.

Ett annat land som undersöks närmare är Spanien.

Facken har gjort en anmälan till FN-organet eftersom de anser att regeringen inte haft en tillräckligt aktiv politik för full sysselsättning.

Även arbetsgivarorganisationerna vill ta upp ärenden.

– Det handlar främst om länder som inte låter arbetsgivarna att organisera sig, säger Niklas Beckman på Svenskt Näringsliv.

Ett exempel är Venezuela. Där är det svårt för arbetsgivarna att organisera sig och venezuelanska staten anklagas för att ingripa i lönebildningen.

De stater som får reprimander av ILO kan inte bötfällas eller straffas.

I tre år stred facken och arbets­givarna om hur de två kärnkonventionerna 87 och 98 skulle tolkas. Under den tiden gjordes inga fällningar. Arbetsgivarna ifrågasatte den tidigare praxisen att tolka konventionerna som ett skydd för den globala strejkrätten. Parterna är fortfarande inte överens, men de har nått en kompromiss så att granskningen kan återupptas i år.