Handels regionala skyddsombud stoppade allt arbete inne på en Pressbyrå i Luleå där temperaturen var nere i minus fem grader i vintras. Men arbetsgivaren struntade i stoppet. Nu stämmer facket bolaget för brott mot arbetsmiljölagen.

Genom att fortsätta arbetet trots det lagda skyddsstoppet har bolaget förhindrat skyddsombudet att fullgöra sina uppgifter, vilket är ett brott mot arbetsmiljölagen, konstaterar facket i sin stämningsansökan till Arbetsdomstolen (AD).

För det ska arbetsgivaren betala 100 000 kronor i allmänt skadestånd till skyddsombudet, kräver facket. Plus 150 000 kronor till facket för brott mot förtroendemannalagen.

Det var en anhörig till en anställd i butiken som larmade facket om den extrema kylan. Handels regionala skyddsombud bedömde att det var en för stor hälsorisk att arbeta i den extrema kylan och lade ett skyddsstopp mot allt arbete i butiken.

Men arbetsgivaren struntade i att stänga butiken. Även efter det att Arbetsmiljöverket förbjudit arbetet om inte arbetsgivaren kunde höja temperaturen till plus 18 grader var butiken öppen. Myndigheten besökte arbetsplatsen efter skyddsstoppet och konstaterade i likhet med skyddsombudet att den extrema kylan innebar ”en omedelbar och allvarlig fara för arbetstagarnas hälsa”.

Arbetsplatser och personalutrymmen inomhus ska ha ”lämplig temperatur”, enligt Arbetsmiljöverkets regler. Temperaturen vid stillasittande arbete ska vara 20–24 grader vintertid och 20–26 grader sommartid, rekommenderar myndigheten. Vid rörligt eller fysiskt ansträngande arbete rekommenderas 14–15 grader.

Enligt Arbetsmiljöverkets regler har arbetsgivaren skyldighet att göra en riskbedömning vid låga temperaturer. Och i extrem kyla ska kläder räknas som personlig skyddsutrustning. Det kan också finnas behov av fler åtgärder, exempelvis sänkning av arbetstakten, begränsning av arbetstiden eller längre pauser.

 

Läs tidigare artikel: