Arbetslösheten minskar från 7,8 procent 2015 till 7,5 procent 2016. Sysselsättningen ökar samtidigt med 111 000, enligt den senaste prognosen från Arbetsförmedlingen.

Nedgången av arbetslösheten hålls tillbaka av att många söker sig till arbetsmarknaden. Sysselsättningen ökar med 50 000 respektive 61 000 åren 2015 och 2016. Nästan hela ökningen sker bland utrikesfödda, skriver Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingens undersökning visar att optimismen ökat hos såväl privata som offentliga arbetsgivare jämfört med hösten 2014. Rekryteringsplanerna är positiva och arbetsgivarna planerar för fler anställda inom såväl privat som offentlig sektor.

De nya jobben växer fram över hela landet men störst jobbtillväxt sker i storstadsregionerna. Utanför de tre storstadsregionerna blir det svårare att öka sysselsättningen på grund av att den yrkesaktiva befolkningen utvecklas svagt.

Mikael Sjöberg”Det är glädjande att det tillkommer mer än 110 000 jobb. Men matchningen blir en tuffare utmaning då andelen arbetslösa som har efterfrågade kompetenser minskar. Vi behöver därför intensifiera våra arbetsgivarkontakter för att få en bättre framförhållning kring kompetensbehoven”, säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg i en skriftlig kommentar.