Arbetsförmedlingen måste bli flexiblare och bättre på att samarbeta med kommuner och andra myndigheter lokalt, anser OECD i en rapport.

Rapporten, som ska diskuteras vid ett OECD-seminarium i Stockholm senare i dag, måndag, handlar om hur arbetsmarknadspolitiken fungerar lokalt, och inte minst om hur flexibla myndigheterna är när det gäller att rusta arbetskraften för företagens behov.

Här kan Arbetsförmedlingen bli betydligt bättre, skriver rapportförfattarna. Myndigheten är hårt styrd av sina budget- och rapporteringssystem, och av hur de nationella arbetsmarknadsprogrammen är utformade. Därför har den svårt att hitta nya, flexibla lösningar tillsammans med kommuner och andra lokala aktörer.

Sverige har hög utbildningsnivå jämfört med många OECD-länder, men det brister i matchningen mellan utbildningssystemet och arbetsmarknadens behov, konstaterar rapporten. Ett positivt exempel är dock Yrkeshögskolan: Den visar hur arbetsgivarna kan engageras i utbildningsväsendet och hur praktik på arbetsplatserna kan vävas in i utbildningen.

Att arbetsmarknadspolitiken har varit alltför detaljstyrd, med noga angivna mål för hur många personer som ska ha en viss insats, har arbetsmarknadsminister Ylva Johansson betonat många gånger sedan hon tillträdde i höstas. Vid lokala konferenser mellan kommunerna, Arbetsförmedlingen och regeringskansliet har hon uppmanat till flexibla lösningar över gränserna.

– Den förändringen ligger helt i linje med vad OECD-rapporten nu rekommenderar, säger Mats Wadman, analysdirektör vid Arbetsförmedlingen.

– Ett exempel är arbetet med de ungdomar som saknar utbildning. Snart skrivs de första kontrakten mellan oss och olika kommuner om hur vi ska hjälpa ungdomarna lokalt.

Den aktuella rapporten, som finns att ladda ner från Arbetsförmedlingens hemsida, har skrivits av Lars Niklasson, biträdande professor vid Linköpings universitet, och Jonathan Barr, analytiker vid OECD.