En arbetslös man som uteslöts ur Ledarnas a-kassa har fått upprättelse av Högsta förvaltningsdomstolen.

För att få ersättning från a-kassan måste man både vara arbetsför och tillgänglig om det dyker upp en arbetsgivare som har jobb att erbjuda. Mannen i det aktuella målet bröt mot de reglerna, hävdade Ledarnas arbetslöshetskassa när den uteslöt honom i december 2012. Han hade nämligen uppgivit att han var arbetslös även några dagar då han hade haft sjukpenning.

Det här beslutet har mannen överklagat, med juridisk hjälp från sitt fackförbund. Han hade förvisso haft sjukpenning några dagar då han också anmält att han var arbetslös. Men det gällde sjukpenning för förebyggande behandling – de aktuella dagarna var mannen fullt arbetsför. Och hade någon erbjudit honom arbete, så skulle han ha avstått från den förebyggande behandlingen för att jobba.

Dessutom, tillägger mannen, var det bara två dagar då han fick såväl sjukpenning som ersättning från a-kassan. Att utesluta honom ur a-kassan för det vore alltför hårt, även om han skulle anses ha lämnat felaktiga uppgifter.

Förvaltningsrätten i Stockholm gick på mannens linje, men då förde a-kassan tvisten vidare till kammarrätten i Stockholm – och vann.

När nu målet har avgjorts i högsta instans står den uteslutne mannen till sist som segrare. Högsta förvaltningsdomstolen anser inte att han har lämnat oriktiga uppgifter på sina kassakort. Ett intyg från den som anordnade hans medicinska behandling visar att behandlingen verkligen hade kunnat flyttas till en annan tid om mannen hade erbjudits arbete de aktuella dagarna, och även hade kunnat genomföras med hjälp av internet. Därmed fanns ingen grund för att utesluta mannen från a-kassan.