Kristdemokraterna var först med att lansera idén om tillfälligt uppehållstillstånd. Göran Hägglund presenterade partiets förslag strax före jul 2014. Foto: Yvonne Åsell

Kristdemokraterna var först med att lansera idén om tillfälligt uppehållstillstånd. Göran Hägglund presenterade partiets förslag strax före jul 2014. Foto: Yvonne Åsell

Samtliga allianspartier utom C vill byta ut permanenta uppehållstillstånd mot tillfälliga, för att ”stärka arbetslinjen”.
Men tillfälliga tillstånd leder ytterst sällan till jobb, visar nya siffror från Migrations­verket.

Det går inte att jämföra dagens tillfälliga arbetstillstånd med de tillfälliga uppehållstillstånd som allianspartierna vill införa, hävdar Elisabeth Svantesson, som är Moderaternas talesperson i integrationsfrågor och vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet.
– I dag är tillfälliga tillstånd ett undantag och det går inte att jämföra med om de vore huvudregeln.

Många arbetsgivare som importerar arbetskraft från länder utanför EU skulle kunna hitta den kompetens de behöver bland asylsökande med arbetstillstånd, drygt 25 000 personer enbart under 2014. Migrationsverket anser att frågan är ”värd att diskutera”, men det gör inte Elisabeth Svantesson:
– Arbetsgivares behov av arbetskraft är en helt annan fråga.

malmcitat-nyFörslaget om tillfälliga tillstånd är ett nytt sätt att se på integrationsfrågan, påpekar Fredrik Malm, ordförande för Folkpartiets integrationsgrupp och ledamot i arbetsmarknadsutskottet.
– Det handlar om en ny modell med ett tydligt jobbincitament för att stärka drivkraften till arbete och egen försörjning.

Att de tillfälliga arbetstillstånd som finns i dag inte lett till särskilt många jobb kan förklaras med att utrikesfödda generellt har svårare att få jobb, menar han.

Ett annat skäl kan vara att många arbetsgivare inte vågar anställa asylsökande för att de är rädda att de lär upp en person som kanske sedan inte får stanna i Sverige, säger Désirée Pethrus (KD) som också sitter med i arbetsmarknadsutskottet.

Hon säger dock att KD inte har något emot att arbetsgivarna vänder sig till asylsökande med arbetstillstånd innan de importerar arbetskraft från länder utanför EU.
– Å andra sidan vill vi också ha lagliga vägar in i Sverige via arbetskraftsinvandring.

Hur kan tillfälliga tillstånd stärka arbetslinjen?
– Man ska känna att om man har ett jobb så kan man få permanent uppehållstillstånd snabbare. Men det handlar inte bara om det. Vi vill också att övriga EU-länder ska ta ett större ansvar för flyktingmottagandet.

På vilket sätt?
– I dag är Sverige enda landet i Europa där man direkt kan få permanent uppehållstillstånd.

Anser ni att det är skälet till att många asylsökande väljer Sverige framför övriga EU-länder?
–Ja.

 

LÄS OCKSÅ

• LO-utredare: Allianspartierna vill locka tillbaka röster man förlorat till SD

• 1 av 60 asylsökande med arbetstillstånd har jobb

• Asylsökande Salar Kobanis praktik blev ett jobb

• Ledare: Lagar skapar exploatering av invandrad arbetskraft