Ägardemokrati har i många år dominerat den svenska marknaden, och i dag ser vi ett samhälle som bygger på resultatet: Aktiebolag med vinstintressen och kvartalsrapporter. De stora koncernerna går över lik för att optimera sin verksamhet, och kallar oss för utsugare när vi försiktigt ber om vår del.

Du och jag var tänkta ägare till de bolag där vi arbetar, men resultatet blev något helt annat. Du och jag har blivit förminskade, från medarbetare och medmänniskor till resurser, i jakten på kronor.

Min fundering nu är om inte ägardemo­krati i den form vi har i dag nått sitt slut? De enda som gynnas av detta är de som redan är förmögna, och det demokratiska ägandet är begränsat till en samhällselit.

Resultatet av vårt kollektiva arbete får du och jag aldrig se, och den demokratiska biten av ägandet är förlorad till kapitalismens giriga representanter.

Känslan av att något är fel när man skor sig på andras arbete är svår att skaka av sig.

Johan Sponton