Unionen och Arbetsgivaralliansen har kommit slutit ett nytt avtal för tjänstemän i kultur- och upplevelsebranschen.

Avtalet ger en större flexibilitet i arbetstid och schemaläggning.

Branschen upplevelse och kultur är en av Arbetsgivaralliansens största branscher med cirka 1 600 anställda. Många är ungdomar och säsongsanställda på våra nöjesparker.

– Många företag i den här branschen har till exempel öppettider som skiljer sig från andra branscher och behöver en större flexibilitet vad gäller arbetstid och schemaläggning. Det nya avtalet är bättre anpassat för det. Vi vill också se till att våra medlemmar ändå kan få balans och kan kombinera familjeliv och annan fritid med jobbet, säger Silvia Prego, ombudsman på Unionen, till tidningen Kollega.

Unionen är nöjd med i synnerhet två delar, enligt tidningen:

Den anställde ska ha inflytande vid schemaläggningen och minst två dagars vila i veckan. Dessutom var tredje vecka två lediga dagar i följd, varav en söndag.

Avtalet är ettårigt och gäller från och med 1 juni 2015 till och med den 30 april 2016.

I dagsläget omfattas dock inga medlemmar av det nya avtalet. Under sommaren och hösten kommer lokala förhandlingar att hållas på företagen och steg för steg är tanken att företagen i branschen ska flytta över från det gamla till det nya avtalet.