I dag lämnade JA-delegationen över sitt slutbetänkande till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Delegationen ger förslag på hur löneskillnaderna ska minska mellan män och kvinnor.
– Statistik är en kvinnas bästa vän, säger Johansson. 

Sedan hösten 2011 har JA-delegationen (Delegationen för jämställdhet i arbetslivet) arbetat med att ta fram former för hur jämställdheten ska öka på arbetsmarknaden.

Lönefrågan är den mest centrala, där det finns tydliga skillnader mellan kvinnor och mäns lön, oavsett bransch. För att nå ökad jämställdhet kommer delegationen med flera konkret mål inom nuvarande föräldraförsäkring. Trots att den är individuell tar kvinnor ut betydligt mer ledighet, men de tar också ut väldigt mycket obetald föräldraledighet.

Delegationen ger därför förslag på att varje förälder ska få fem månaders föräldraledighet var och fyra månader kan fördelas fritt mellan föylvajohanssonIIräldrarna. Men två av de fyra månaderna ska kunna överlåtas till någon annan. Rätten att gå ner till deltid med 25 procent föreslås också bli begränsad till 12,5 procent per förälder.

– Föräldraförsäkringen är kanske för flexibel. Den kanske till och med motverkar jämställdhet och ökar mansmakten, säger Ylva Johansson under ett seminarium där slutbetänkande överlämnades.

Hon lovar att ta väl hand om betänkandet i regeringskansliet och hoppas att arbetsmarknadens parter gör detsamma.
– Det krävs målmedvetenhet. Men ser man historiskt så händer det något när vi tar beslut om förändring, säger ministern och tillägger att statistik är en kvinnas bästa vän.
– Mansmakten är som vatten. Den bara sipprar igenom små sprickor och det krävs ett bra angreppssätt för att få till förändring.