Bor du i Sverige men pendlar till Norge eller Danmark för jobb? Då finns en del att tänka på, både vad gäller socialförsäkringen och skatter. Arbetet guidar bland reglerna. 

För Malmöbon Maria Winkler blev jobbet i Köpenhamn en hit. Det blev däremot inte de år av barnbidrag som hon fick utbetalt i Sverige. Familjen hamnade i kläm mellan danska och svenska regler för gränspendlare och var tvungen att betala tillbaka flera års barnbidrag.

WEB_INRIKESDet är därför viktigt att tänka på att en person inte med nödvändighet är socialförsäkrad i det land som personen bor. Om man till exempel arbetar i, eller får en socialförsäkringsförmån ifrån ett annat EU/EES land eller Schweiz så kan det vara så att man omfattas av det landets lagstiftning vad avser socialförsäkringsförmåner, till exempel sjukpenning eller barnbidrag.

Den som arbetar i ett EU-land omfattas i normalfallet av arbetslandets socialförsäkringssystem, medan den som bor i ett EU-land utan att arbeta omfattas av bosättningslandets socialförsäkringssystem.

Om du omfattas av försäkringen i eller får pension från ett EU-land, ska rätten till EU-familjeförmåner för ditt barn från det landet bedömas som om barnet är bosatt där under förutsättning att barnet är bosatt i EU-land.

Dessa svenska förmåner räknas som EU-familjeförmåner:

* Barnbidrag

* Flerbarnstillägg

* Bostadsbidrag

* Bidrag till hemmavarande barn

* Studiebidrag

* Kommunalt vårdnadsbidrag

* Efterlevandestöd

Vad gäller för inkomstskatten då? Jo, om du arbetar i Norge eller Danmark så beskattas inkomsten i dessa länder. Men avtal mellan länderna styr detaljerna i skatteinbetalningarna. Danmark och Sverige har ett utjämningssystem som innebär att Danmark kompenserar Sverige för skattebortfallet för personen i fråga. Sverige kompenserar Danmark på motsvarande sätt för danska gränspendlare.

Även för de som arbetar i Norge finns en så kallad gränsgångarregel. Något förenklat lyder regeln att om arbetaren är fast boende i Sverige och befinner sig där minst en gång i veckan, två dagar i följd, skattas istället inkomsten i Sverige.

Men det måste påpekas att det finns olika typer av anställningsformer, liksom undantag från reglerna ovan.

Källa: Försäkringskassan och Skatteverket

Här gäller reglerna

EU-länder är: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slo- vakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. EES-länder är: Island, Liechtenstein och Norge. Schweiz är inte medlem i EU eller EES, men omfattas också av reglerna för EU-familjeförmåner.