Ohälsan ökar i Sverige. Enligt färsk statistik från AFA Försäkring blir den långvariga sjukfrånvaron vanligare. Dessutom har antalet anmälda och godkända arbetsskador blivit fler. 

I dag presenterar AFA Försäkring sin årliga rapport om arbetsskador. Rapporten visar att den långvariga sjukfrånvaron, mer än 90 dagar, har ökat de senaste åren. De långvariga sjukfallen har inte bara blivit fler utan de har även blivit längre. Sedan 2009, året med lägsta sjukfallen under 2000-talet, har antalet dagar ökat med 58 för kvinnor och med 30 dagar för män.

– Visst har risktalen för att drabbas av allvarliga långa sjukfall ökat de senaste åren, men de är inte i närheten av det tidiga 2000-talets nivåer, säger Michel Normark, chef Analys och Försäkringsvillkor på AFA Försäkring i ett uttalande.

Skärmavbild 2015-06-03 kl. 10.03.22Men Sten Gellerstedt, arbetsmiljöutredare på LO, är oroad:

– Det går åt fel håll. Egentligen borde befolkningen bli friskare eftersom välståndet ökar men istället får allt fler grupper det tuffare. Anledningen till varför sjukskrivningarna inte blir värre är för att folk inte vågar sjukskriva sig då de är rädda för att förlora jobbet.

För att vända den negativa trenden menar Sten Gellerstedt att det behövs fler anställda inom offentlig sektor, liksom tryggare anställningar inom tjänstesektorn.

– Sedan 2011 har företag skurit ned personal och andelen arbetare som är uttröttade efter en arbetsvecka ökar, sett till siffror från Arbetsmiljöverket och SCB, säger han.

Rapporten för 2015 omfattar 2013 års siffror då det sker en eftersläpning i anmälningarna av arbetsskador. Förutom att peka på den långvariga sjukfrånvaron visar den även att antalet anmälda och godkända arbetsskador har ökat de senaste åren. Under 2013 godkändes nära 52 000 anmälda arbetsskador oavsett allvarlighetsgrad.

Sjukgymnastik, massageFör män är det störst risk att skadas allvarligt i åldrarna 16-25 år och 56-64 år jämfört med hur många som är sysselsatta i dessa åldersgrupper. För kvinnor är det en högre benägenhet att råka ut för ett allvarligt olycksfall i åldern 46-64 år jämfört med antalet sysselsatta i dessa åldrar.

En tredjedel av de allvarliga arbetsolycksfallen beror på fall. Olyckorna har skett i samband med förflyttningar både inomhus och utomhus, i en trappa eller i stege. Fall leder i 52 procent av fallen till medicinsk invaliditet. Skador med medicinsk invaliditet ökar, både som andel av de allvarliga olycksfallen och i absoluta tal.

Fyra miljoner människor omfattas av de kollektivavtalade försäkringar som ingår i AFA Försäkrings Skadedatabas.