Elektrikernas skyddsombud anmäler Peab för allvarliga brister i arbetsmiljön på det jättelika bygget av gallerian Mall of Scandinavia i Solna norr om Stockholm.

Efter två skyddsstopp i mitten av april lovade Peab att åtgärda en lång rad allvarliga brister i arbetsmiljön på det jättelika bygget av gallerian Mall of Scandinavia. Men det räcker inte, anser Elektrikerförbundets skyddsombud, som anmäler Peab till Arbetsmiljöverket.

Det finns flera olösta problem, menar skyddsombudet. Det gäller bland annat bättre skyltning av utrymningsvägar, installation av utrymningslarm och brandlarm, samt ökade resurser och fler utbildningar.

– I Peabs säkerhetsfilm tas det upp hur larmet fungerar. Problemet är att det inte finns något larm. De som arbetar på arbetsplatsen vilseleds och tror att det finns ett larm, säger Nille Thorsell, regionalt skyddsombud och arbetsmiljöansvarig i Elettan, till tidningen Elektrikern.

På arbetsplatsen gör man sitt bästa för att åtgärda bristerna, men problemen ligger högre upp i ledningen, konstaterar Nille Thorsell.

– Att lösa problemen på arbetsplatsen är som att torrlägga Medelhavet med en wettextrasa.