Första kvartalet i år ökade lönerna i näringslivet med i genomsnitt 1,9 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken från SCB. 

För tjänstemän var ökningen 1,9 procent och för arbetare 1,8 procent, medan löneökningen för hela ekonomin uppmättes till 2,0 procent.

Siffrorna bygger på ett genomsnitt för januari till och med mars jämfört med motsvarande period 2014. Jämför man enbart mars månad 2015 med samma månad året innan blir löneökningarna 1,7 procent för näringslivet och 2,0 för hela ekonomin. I offentlig sektor var motsvarande löneökningstal 2,7 procent i kommunerna, 2,4 procent i landstingen och 2,1 procent i staten.

Löneökningstakten har krympt något sedan förra sommaren. Om retroaktiva löner kommer att betalas ut i normal omfattning skulle löneökningstakten första kvartalet 2015 slutligen komma att uppgå till cirka 2,3 procent, att jämföras med den hittills uppmätta löneökningstakten på 2,0 procent. Det skriver Medlingsinstitutet i ett pressmeddelande.

Löneökningstakten revideras fortlöpande och statistiken blir definitiv först efter tolv månader.