När det låter som mest är det som att jobba under en rockkonsert.

Högljudda skrik – i första hand från de blivande mödrarna – är ett problem inom förlossningsvården, visar en studie från Sahlgrenska akademin i Göteborg. Varannan anställd upplevde hörselbesvär till följd av den bullriga arbetsmiljön.

Forskarna har kartlagt ljudmiljön på en stor förlossningsavdelning. Det visade sig att ljudnivån ofta gick över gränsvärdena och i enstaka fall dessutom var som ljudtopparna under en rockkonsert.

Bland besvären som de anställda rapporterade finns så kallad ljudtrötthet som hittats även hos lärare och förskollärare.

”Våra studier tyder på att symtomet bör ses som ett allvarligt tecken på en skadlig ljudmiljö även inom vården”, säger forskaren Sofie Fredriksson i ett pressmeddelande.