Inget konkret resultat har kommit ut av de samtal som Kommunal har fört med fack och arbetsgivare inom industrin om hur lågavlönade kvinnojobb ska komma ikapp manliga yrken lönemässigt.

lenitagranlund2015– Vi har träffat parterna inom industrin och beskrivit våra branscher och lönevillkor, säger Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund. Men det har inte hänt något, och vi har inte planerat någon uppföljning.

Kommunal revolterade i höstas mot den ordning som har gällt för lönebildningen i Sverige sedan över 15 år, och som innebär att löneökningarna i den konkurrensutsatta industrin fungerar som norm för alla andra grupper.

Då lågavlönade undersköterskor aldrig kan få större lönelyft i procent än verkstadsarbetarna kan de aldrig komma ikapp lönemässigt, konstaterade Kommunal.

Facken och arbetsgivarna inom industrin svarade i vintras med att bjuda in Kommunal till samtal. Under våren har samtalen ägt rum – men de har alltså inte lett fram till konkreta resultat.

– Vi har berättat hur det ser ut för våra medlemmar, men är inte i det läget att vi talar om praktiska lösningar, säger Lenita Granlund.

Anställda i kvinnodominerade yrken tjänar ungefär 15 procent mindre än anställda i mansdominerade yrken, en skillnad som har varit ganska stabil i många år. Att minska den här värdediskrimineringen var ett av de främsta målen när LO-förbunden nyligen enades om gemensamma ambitioner för perioden fram till 2028.

– Ska målet nås måste man börja nu, i avtalsrörelsen 2016, säger Lenita Granlund.

En metod för att höja lönerna i kvinnodominerade sektorer mer än i mansdominerade måste bli en huvudfråga i LO-förbundens samordning inför avtalsrörelsen, anser Lenita Granlund.

– Något steg måste tas 2016. Absolut. Men ännu har vi inte diskuterat hur.