Stefan Löfven och Karl-Petter Thorwaldsson. Foto: Henrik Montgomery

Stefan Löfven och Karl-Petter Thorwaldsson. Foto: Henrik Montgomery

Med krav på individualiserad föräldraförsäkring och en kompromiss om allmän visstid slutade S-kongressen i Västerås.

En möjlighet nu är att facken sluter avtal för att få att reglera de tidsbegränsade anställningarna.

Kongressens teman var Framtidens jobb och Framtidens folkrörelse. Den inleddes med diskussioner i temagrupper och det ledde till flera förändringar av partistyrelsens förslag. Det var bland att skärpa skrivningarna om investeringar och krav på objektiva skäl för allmänn visstid. Kommunal fick gehör för sitt krav på en personalpolitisk plattform för S-politiker i arbetsgivarställning. Och det mest
uppmärksammade ställningstagande var att partistyrelsen ställde sig bakom en individualiserad föräldraförsäkring.

Även med den nya skrivningen om allmän visstid kvarstod en del av motsättningarna. Många ville att kongressen skulle besluta att ta bort allmän visstid ur las, men kongressen nöjde sig med partistyrelsens
uppfattning som innebär att problemen med allmän visstid ska lösas och det måste finnas objektiva skäl för att anställa på visstid.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson argumenterade mot att ta bort anställningsformen ur las och sa att det inte finns en riksdagsmajoritet för det.

– Vi kan inte ta bort allmän visstid ur lagen innan vi har någon ersättning som anger objektiva skäl för tillfälliga anställningar, sa arbetsmarknadsministern.

Och hon säger att det vore bra om facken slöt avtal om visstidsanställningar.

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson uppfattar beslutet om allmän visstid på kongressen som en signal till LO-förbunden att sluta avtal om tillfälliga anställningar.

S-kongressen i Västerås har hållit på i tre dagar och S-ledningens stora satsning är en ny jobbagenda.

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson ser kongressen som en vändpunkt.

– Kongressen innebär att 90-talskrisen är över. Vi har kunnat titta framåt och vi har kunnat diskutera hur vi ska öka investeringarna och hur vi ska bekämpa arbetslösheten, säger han.

Som Arbetet tidigare berättat var en stor del av ombuden medlemmar i något LO-förbund och förbunden hade sina egna förhoppningar på besluten.

Johanna Bergsten. Foto: Henrik Montgomery

Johanna Bergsten. Foto: Henrik Montgomery

Johanna Bergsten är från Sundsvall och ordförande för Transport i Mellersta Norrland. Hon är glad över kongressen för hon tycker det varit en ordentlig diskussion om Socialdemokratisk politik och ideologi

Johanna Bergsten tycker dessutom att det är en otrolig framgång med den individualiserade föräldraförsäkringen. Hon hade gärna sett att allmän visstid tagits bort ur lagen, men hon anser beslutet på kongressen är ok. För Transport var tvistelösningen ISDS  i TTIP en prioriterad sak att bekämpa, men det tyckte inte kongressen

– Vi verkar i alla fall vara överens om att arbetarnas villkor inte ska äventyras till förmån för frihandel.

Ola Palmgren. Foto: Henrik Montgomery

Ola Palmgren. Foto: Henrik Montgomery

Ola Palmgren har en annorlunda tolkning av beslutet om allmänn visstid.

Han säger att nu måste tidsbegränsade anställningar vara objektivt motiverade och det betyder att allmän visstid måste tas bort ur lagen om anställningsskydd.

Han är medlem i Handels och jobbar som politisk samordnare för Socialdemokraterna i Växjö. På kongressen engagerade han sig i allmän visstid och för att föräldraförsäkringen ska delas lika.

– Stämningen har varit väldigt bra och det är en tydlig inriktning både bland ombud och partistyrelsen att höja ambitionerna, säger han

Solange Bayibsa. Foto: Henrik Montgomery

Solange Bayibsa. Foto: Henrik Montgomery

Solange Bayibsa från organisationen Rebella drev under kongressen lobbyarbete för att föräldraförsäkringen ska delas lika mellan föräldrarna. Hon är mycket nöjd nu.

– Det är en historisk seger att kongressen tagit ställning för en individualiserad föräldraförsäkring. Nu kan vi successivt jobba för en helt individualiserad föräldraförsäkring säger hon.

Sofia Amloh. Foto: Janerik Henriksson

Sofia Amloh. Foto: Janerik Henriksson

Sofia Amloh från SSAB i Oxelösund tycker att kongressen blev en kraftsamling och en energiboost. Hon berömmer partistyrelsen för att man lyssnat på ombuden. Före kongressen pratade hon om jobbsatsningar, las, tredje pappamånad och energipolitik.

– Vi har nått stora framgångar och där det var nödvändigt blev det bra kompromisser, säger hon.

anna-skavsjo

Anna Skarsjö. Foto: Göran Jacobsson

Anna Skarsjö är undersköterska från Göteborg och hon är väldigt glad åt att Kommunal fick igenom sitt förslag på en personalpolitisk plattform för de S-politiker som är arbetsgivare i kommuner och landsting.

– Vi har kommit en bit på vägen, men vi har inte gått hela vägen när det gäller arbetsrätten, säger hon.

På kongressen argumenterade hon för lagstiftning för rätt till heltid och att delade turer ska stoppas. Dessutom vill hon se större förändringar när det gäller allmän visstid.

– Jag är förvånad att skrivningarna om allmän visstid inte är skarpare. Nu gäller det för partistyrelsen att visa att beslutet innebär att den allmänna visstiden inte kan vara kvar.

Anna Ingers. Foto: Göran Jacobsson

Anna Ingers. Foto: Göran Jacobsson

Anna Ingers är med i Handels och kommunalråd i Helsingborg. Hon tycker att stämningen på kongressen var fantastisk.

– Det var väldigt roligt. Alla gick hem och var nöjda. Det gick inte hela vägen med min fråga, som var allmän visstid, men diskussionen har nog höjt medvetandet och nästa gång kanske vi får genom vår uppfattning. Och kanske är det som partistyrelsen säger – att nu kommer anställningsformen att försvinna ur lagen, säger Anna Ingers.

S-kongressen i korthet

Några av besluten på S-kongressen:

- föräldraförsäkringen ska bli individualiserad på sikt. Regeringen
har redan beslutat om ett förslag om en tredje pappamånad

- heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden

- inget nej till allmän visstid. Istället en skrivning om att det
måste finnas objektiva skäl för att anställa på allmän visstid

- en personalpolitisk plattform för socialdemokratiska politiker i
arbetsgivarställning. Den tar bland annat upp heltid som norm, att
delade turer ska bort, att tillsvidareanställning ska vara huvudregeln
och att brister i arbetsmiljön ska tas på allvar

- investeringarnas andel av BNP ska öka, men inget konkret mål är
bestämt

- 45 000 nya bostäder ska byggas varje år under tiden fram till år
2030

- nej till en särskild budget för låneinvesteringar av investeringar

- lånefinansiering kan dock används för viktiga projekt som exempelvis
Öresundsbron

- underlätta privata investeringar genom bland annat näringspolitik och
utbildning till lediga jobb

- AP-fonderna ska tillåtas satsa i infrastrukturbyggen

- en del skatter kan höjas och det kan till exempel bli en ny bankskatt
och en vägsslitageskatt

En ny jobbagenda i tre punkter:

- en industrisatsning som bland annat innebär utveckling av
testanläggningar och en utredning om hur det statliga riskkapitalet kan
anvädas

- jobbupphandling som ska ge jobb åt 10 000 långtidsarbetslösa och den
går ut på att ställa krav på  långtidsarbetslösa vid upphandling

- utbyggt kompetenslyft som bland annat är 42 000 nya utbildningsplatser
på universitet, högskolor och komvux