Konsthall C i Hökarängen i Stockholm fortsätter att utforska politiken i hemmet. I Öppet hus, den andra utställningen i programmet Home Works, har konstnären Anna Ihle spelat in konversationer i en gemensam tvättstuga. Här blir väntandet under tvättandet ett påtvingat mellantillstånd med närmast meditativa kvalitéer.

Hiwa K har i verket One Room Apartment gjutit en skulptur, baserat på de enrumshus som han såg på minfälten i irakiska Kurdistan, där utvecklingen går från samboendeformer till individuella hushåll. En konkret skildring av hur samhällen förändras, och hur det tar sig uttryck i hemmen.

Gunilla Lundahls verk Se upp! En dag är hemtjänsten en del av ditt liv! utgår från psykedeliska vykort av flodhästar som den 93-åriga illustratören Lillian Domec har skapat tillsammans med sin hemtjänstare Thomas Gilek. Gunilla Lundahl har intervjuat äldre som svarat på vykorten på teman som förnöjsamhet, hållbarhet och hemtjänst. Ett tankeväckande verk som nog får många unga besökare att klia sig i huvudet och fundera kring integritet, gemenskap och äldres villkor i hemmen.

Sanna Samuelsson

konst

oppet-hus

Öppet hus

Konsthall C, Hökarängen

Pågår till 27 september