Karl-Petter Thorwaldsson. Foto: Henrik Montgomery

Karl-Petter Thorwaldsson. Foto: Henrik Montgomery

S-kongressen uppdrar åt facken att lösa problemen med visstidsanställningarna och att arbeta för jämställdhet genom att sluta avtal med arbetsgivarna.

Det säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson efter att kongressen avvisat motioner om att ta bort allmän visstid ur las och i stället tagit en mer försiktig skrivning om att problemen med allmän visstid måste lösas och att det måste finnas objektiva skäl för att anställa på visstid. (Allmän visstid ger arbetsgivare möjlighet att anställa tillfälligt utan att ange något skäl).

I debatten argumenterade flera fackliga företrädare för att allmän visstid ska bort ur las. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson argumenterade mot att ta bort anställningsformen ur las och sa att det inte finns en riksdagsmajoritet för det.

– Vi kan inte ta bort allmän visstid ur lagen innan vi har någon ersättning som anger objektiva skäl för tillfälliga anställningar, säger arbetsmarknadsministern.

Och hon säger att det vore bra om facken slöt avtal om visstidsanställningar.

LO:s ordförande säger:

– Jag uppfattar kongressens beslut om visstid som en signal till LO-förbunden att lösa frågan om visstid och jag uppfattar det också som att kongressen säger åt oss att ta tag i jämställdheten.

Karl-Petter Thorwaldsson hänvisar till ett avtal som Handels har om begränsning av visstidsanställningar till högst 12 månader. Och nu tänker han sig att diskussionerna om visstid ska bli en del av de samtal LO för med Svenskt Näringsliv. Tillsammans ska de två centralorganisationerna nu undersöka hur det egentligen ser ut på arbetsmarknaden när det gäller tillfälliga jobb. Därefter ska man sätta sig och diskutera lösningar – både för anställningsskydd och anställningsformer och omställningsstöd.

När det gäller  jämställdheten ser han fackens uppdrag som att sluta avtal med den rödgröna majoriteten i SKL om bland annat heltid som norm. Dessutom ser han LO-förbundens ambition att minska lönegapet mellan män och kvinnor med sex procentenheter som en viktig del för ökad jämställdhet.