Sofia Amloh hoppas på att energifyllda diskussioner ska göra ombuden och Socialdemokraterna starka. Anna Ingers väntar sig beslut som ska förbättra förhållandena för lågavlönade kvinnor och hon vill ha bort möjligheten att anställa på allmänn visstid.

Anna Ingers, Handels.

Anna Ingers, Handels.

– För Handels medlemmar är det viktigt att få bort allmänn visstid och jag har tur som har möjlighet att påverka, säger Anna Ingers från Helsingborg.

Hon är kommunalråd sedan i höstas och ledig från sitt jobb som kassörska på City Gross, där hon varit klubbordförande.

– Kongressens två teman om jobb och om folkrörelse är viktiga, säger Sofia Amloh som jobbar på SSAB i Oxelösund.

Från början gick hon skift som smältare på stålverket. Nu har hon ett dagtidsjobb för att hon ska hinna med de politiska och fackliga uppdragen. Hon är bland annat ersättare i IF Metalls förbundsstyrelse, sitter i arbetarkommunens styrelse och är ordförande i miljönämnden i Nyköping.

– Hela jobb temat är viktigt för oss i IF Metall. Och jag tänker verkligen följa las och den tredje pappamånaden här på kongressen, säger Sofia Amloh.

Hon pekar även på energipolitiken, som IF Metalls ombud driver gemensamt. Hon visar en motion om behovet av en ny energipolitik, som är blocköverskridande och som både klarar miljön och jobben.

27 av ombuden på S-kongressen är med i IF Metall. Tillsammans driver de motioner om bland annat energipolitik.

En stor del av ombuden på S-kongressen är med i något LO-förbunden och de flesta förbunden har samlat de fackliga ombuden kring sina prioriterade frågor.

Handels har minst 34 ombud på kongressen och deras prioriterade fråga är att få bort allmänn visstid. För Handels del är det lite speciellt eftersom en del proffspolitiker är med i facket.