Martin Klepke webbledartopp

Antalet erkända socialdemokratiska sidoorganisationer utökades i dag från fyra till fem. Ny organisation i den exklusiva skara som partiet godkänt som ”äkta socialdemokrater” är HBT Socialdemokrater Sverige, eller ”HBT-sossen” som de allmänt kallats sedan bildandet 1998.

Det är på tiden att Socialdemokraterna aktivt lyfter in frågan om sexuellt likaberättigande genom att välkomna den socialdemokratiska organisation som jobbar med frågan.

Men här döljer sig en konflikt.

Godkända sedan tidigare är organisationen Socialdemokrater för Tro och Solidaritet (övriga organisationer är SSU, S-kvinnor, Socialdemokratiska studentförbundet).

Och mellan HBT-sossen och Socialdemokrater för tro och Solidaritet råder sedan länge en klar motsättning.

Socialdemokrater för Tro och Solidaritet anser att religiösa samfund ska kunna stänga dörren för homosexuella av religiösa skäl.

HBT-sossen vill dock att det socialdemokratiska partiet i alla sammanhang ska verka för sexuellt likaberättigande.

Bland motionerna till helgens S-kongress fanns krav på att i stället utesluta Socialdemokrater för Tro och Solidaritet från den lilla skaran godkända S-organisationer, med motiveringen att religiös tro inte ska blandas ihop med partipolitik.

Företrädare för Tro och Solidaritet anser dock att tron i stället främjar partipolitiken.

Tyvärr är synen på homosexuella inte den enda konfliktytan.

Socialdemokrater för Tro och Solidaritet fördömer all könsstympning. Men det hindrade inte organisationens ordförande Peter Weiderud att nyligen kräva att manlig religiös könsstympning av småpojkar måste fredas från politiska ingrepp.

”Låt mig var tydlig”, är ett av Stefan Löfvens favorituttryck.

Men relativiseringar är aldrig tydliga. Att döma ut företeelser i den profana världen men godkänna samma företeelser när de är religiöst initierade är aldrig tydligt.

Och i fallet med homosexuellas ställning står det alltså i direkt konflikt med många S-medlemmar.

För att hindra att sidoorganisationerna alltför snabbt kastar sig i strupen på varandra åtföljs beslut om att välkomna HBT-sossen in i värmen av beslutet att tillsätta en utredning om sidoorganisationernas ställning.

Ambitionen är uppenbart att göra klart att det är partiet och inte sidoorganisationerna som beslutar om socialdemokratisk politik.

Det är bra och kan skapa tydlighet.

Socialdemokraterna är ett parti vars politik baseras på alla människors lika värde.

Det väger tungt. Och det ska väga tungt.

Då kan människors värde aldrig tillåtas att relativiseras.