Solange Bayibsa och Dinka Jasarevic kämpar för likadelad föräldraförsäkring. Foto: Henrik Motgomery

Solange Bayibsa och Dinka Jasarevic kämpar för likadelad föräldraförsäkring. Foto: Henrik Motgomery

En stor del av ombuden och åhörarna på S-kongressen bär rosa röstkort med texten 50/50. Det är en kampanj för individualiserad föräldraförsäkring – att föräldrarna ska dela lika på föräldraledigheten.

– Det är en viktig förändring för att nå jämställdhet i Sverige, säger Solange Bayibsa.

– Kravet är viktigt för att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden, säger Dinka Jasarevic.

De driver lobbyverksamhet bland ombuden på S-kongressen för att övertyga dem om det inte räcker med partistyrelsens förslag på en tredje pappamånad. Och det tror att det fortfarande går att påverka ombuden. Deras mål är att minst hälften av ombuden ska bära röstkorten.

– Det är inte alls säkert att frågan är färdigdiskuterad. Dessutom är det viktigt att visa att det finns en opinion, säger Solange Baayibsa.

– Föräldraledigheten berör ju hela livscykeln, säger Dinka Jasarevic.

De är båda med i Rebella som är en organisation för unga S-kvinnor i Stockholm. Omröstning om föräldraförsäkringen kommer i morgon.