Foto: Pontus Lundahl

Foto: Pontus Lundahl

145 av de 350 valda ombuden på den pågående S-kongressen i Västerås är medlemmar i något LO-förbund. Och alla LO-förbund har sina politiska hjärtefrågor som de försöker få gehör för på kongressen.

Det betyder att drygt 40 procent av beslutsfattarna på kongressen är LO-medlemmar. Många av dem driver sina fackförbunds frågor. För Transports del handlar det om stöd till SSU:s krav och kritik av ISDS, som är en tvistelösningsmekanism i TTIP – handelsavtalet som EU och USA förhandlar om.

– Handelsavtal i sig kan vara okej, men ISDS får varningslamporna att blinka. Det kan vara ett hot mot löntagarnas villkor, säger Johanna Bergsten från Sundsvall.

Hon är ett av de sex ombud som Transport har på S-kongressen. Från början jobbade hon som tidningsbud. Sedan två månader är hon avdelningsordförande för Transport i Mellersta Norrland och det är hennes första S-kongress.

– Dessutom tar vi upp våra vanliga frågor som den illegala inrikestrafiken och krav på justa villkor på arbetsplatserna, säger hon.

De andra LO-förbunden har sina prioriterade frågor:

– Kommunal med 51 ombud på kongressen lyfter fram allmänn visstid,  rätt till heltid och bort med delade turer samt att S-politiker i arbetsgivarställning ska stå för en vettig personalpolitik.

– IF Metall har 27 ombud och de driver bland annat krav på en energipolitik som gagnar jobb och miljö

– Handels med 34 ombud prioriterar att få bort allmänn visstid

– 6F dvs Byggnads, Målarna, Elektrikerna, Fastighets och Seko, har 20 ombud. Tillsammans driver de krav om investeringar – i bostäder, infrastruktur – samt underhåll av bostäder och infrastruktur.

– GS har 5 ombud och de vill se mer bostadsbyggande i trä.

– Livs har ett ombud som särskilt prioriterar jobbfrågan

– Transport med sex ombud tar som Johanna Bergsten berättar upp ISDS och de frågor SSU driver.

– Hotell och restaurangfacket har en medlem som är ombud. Medlemmen är dock inte fackligt aktiv enligt förbundskontoret

– Pappers hade ett ombud men hon blev sjuk. Pappers vill ha bort allmänn visstid ur lagstiftningen och vill att frågan ska regleras i avtal. Dessutom tycker Pappers att anställningstryggheten i allmänhet är en betydelsefull fråga.

– Musikerförbundet har inget ombud på kongressen. För förbundet är det den digitala agendan som är prioriterad och mer konkret handlar det om att ersättningen är för låg i digitala plattformar som Spotify för musiker.

Uppgifterna om antal ombud kommer från förbunden själva. Och i alla fall Handels är lite osäkra och har sagt att man hittills hittat 34 ombud som är med i Handels – kanske är det flera. Dessutom är Handels speciellt genom att en del proffspolitiker är fackligt organiserade i Handels.

Fakta

 ISDS är en tvistelösning, som innebär att investerare kan driva rättsliga processer i ett annat land om de anser ha blivit orättvist behandlade eller blivit utsatts för konkurrensbegränsningar TTIP är ett handelsavtal som är på gång mellan EU och USA SSU:s Generationslöfte innehåller krav på bland annat att ta bort allmänn visstid och bygga 350 000 nya bostäder