– Vi och LO är överens om politikens inriktning. Att LO vill lite till har jag inga problem med. Nu behöver vi så många nya investeringar som möjligt, sa statsminister Stefan Löfven på den första pressträffen på den Socialdemokratiska kongressen som börjar idag i Västerås.

Han lanserade tre nya jobbmål och utlovade 10 000 nya jobb för långtidsarbetslösa i en ny modell för jobbupphandling.

De övriga två jobbmålen är en industrisatsning och ännu mer kompetenssatsning.

I industrisatsningen ingår bland annat utveckling av testanläggningar för nya produkter och  och en snabbutredning av hur det statliga riskkapitalet används. Det utbyggda kompetenslyftet innebär bland annat 42 000 nya platser på universitet, högskolor och i komvux.

Den nya jobbupphandlingen går ut på att ställa krav vid upphandling och det kan innebära att en viss andel långtidsarbetslösa måste få jobb för att en entreprenör ska anlitas för ett jobb.

– Det behövs ingen ny lagstiftning för detta utan det är möjligt inom ramen för de EU-direktiv som finns, sa Stefan Löfven.

På frågan om varför regeringen inte kan låna pengar för att genomföra investeringar när räntan är så låg hänvisade Stefan Löfven till EU-regler, att det byggs ordning och reda i finanserna och att  han vill inte att Sverige ska begränsas av höga skulder.