– Pay to fly har blivit allt vanligare de senaste åren, säger Pilotföreningens ordförande Martin Lindgren. Själv skulle han aldrig åka med ett plan där piloten betalar för att jobba. Foto: Claudio Bresciani

– Pay to fly har blivit allt vanligare de senaste åren, säger Pilotföreningens ordförande Martin Lindgren. Själv skulle han aldrig åka med ett plan där piloten betalar för att jobba.
Foto: Claudio Bresciani

Piloter kan betala upp till 300 000 kronor för att få flyga ett passagerarflygplan. Det är en fara för flygsäkerheten, varnar pilotfacket.

– Det vore som om en läkare betalade för få att operera dig. Jag skulle aldrig gå med på det, säger Svenska Pilot­föreningens ordförande Martin Lindgren om ”pay to fly”, som är ett system där piloter betalar för att få flyga stora passagerarplan.

– Det har blivit allt vanligare de senaste åren, fortsätter Martin Lindgren.

Det finns inga formella krav men då stora flygbolag vill anställa piloter vill de ofta att piloterna ska ha minst 300 timmars flygtid på den aktuella flygplansmodellen.

Det har därför poppat upp flera företag som säljer flygtid och saluför det som utbildning. Att flyga 300 timmar tar cirka ett halvår och kostar kring 300 000 kronor för en pilot. Piloterna som betalar flyger ofta för mind­re bolag i fattigare länder och det är svårt att få reda på vilka flygbolag som har betalande piloter i cockpit.

I slutet av förra året kom tingsrätten i Stockholm med en dom som ger en viss inblick i upplägget. Två svenska piloter krävde pengarna tillbaka från ett utbildningsföretag. Piloterna hade flugit för det armeniska bolaget Armavia men inte fått de timmar som utlovats. Tingsrätten dömde det nu konkursade utbildningsbolaget att betala tillbaka en del av pengarna till piloterna.

Enligt Martin Lindgren är upplägget ett hot mot flygsäkerheten.
– Piloter som betalar för att jobba vågar inte rapportera incidenter som inträffat, säger han.

Incidentrapporteringen är grunden i allt flygsäkerhetsarbete. En studie från universitetet i Gent visar att det finns ett samband mellan anställningsvillkor och benägenheten att rapportera in avvikelser under flygningar.

I dag finns regler som säger att minst hälften av dem som jobbar i flygverkstäderna ska ha fast anställning. Samma regler gäller dock inte för piloter och kabinpersonal.

 

Pilotutbildning kan vara dyr

I dag utbildas cirka 40 trafikpiloter årligen på statliga trafikskolor. Utöver det utbildas drygt 100 trafikpiloter privat, en utbildning som kan kosta en miljon kronor.

Konkurrensen om jobb i branschen är hård. Efter fem år har knappt hälften kvar sitt trafikcertifikat.

De som får jobb har dock chansen att tjäna bra. Piloterna på stora bolag, som till exempel Qatar airways, kan tjäna kring 100 000 kronor i månaden.

Källa: Svenska Pilotföreningen

 

LÄS OCKSÅ

• Dumpade villkor på Solresors flyg

• Lågprisflyget förändrade allt

fakta

Pilotfacket

Svensk Pilotförening (SPF) representerar medlemmarna genom demokratiskt valda pilotkolleger. SPF verkar för säkerhet, kvalitet, god arbetsmiljö och förbättringar i kollektivavtal rörande löner och allmänna villkor. Svensk Pilotförening har i dag cirka 1900 medlemmar.