Ideella organisationer har flera skäl att se till att deras pengar förvaltas av ett företag som behandlar sina anställda schyst, skriver Finansförbundet.

Den ideella sektorn är en betydande ekonomisk maktfaktor i Sverige. Rädda Barnen, Svenska Kyrkan och Riksidrottsförbundet redovisade tillsammans med tusentals andra ideella organisationer intäkter på 223 miljarder kronor år 2012, enligt statistik från SCB. Den största delen av intäkterna går givetvis in i de olika verksamheterna, men 3,7 miljarder kronor förvaltas i långfristiga värdepapper genom någon av de kapitalförvaltare som agerar på den svenska marknaden.

Finansförbundet, som organiserar Sveriges finansanställda, jobbar sedan länge med att få fler finansföretag att teckna kollektivavtal. Många finansanställda har i dag kollektivavtal som ger dem schysta villkor och inflytande på arbetsplatsen. Men tyvärr ser vi en växande andel finansföretag som inte vill teckna kollektivavtal för sina anställda.

Finansförbundet försöker motverka denna utveckling och få fler företag inom finansbranschen att teckna kollektivavtal och vi tror att den ideella sektorn kan vara en stark pådrivande kraft i detta arbete.

Det finns i dag cirka 88 000 ekonomiskt aktiva ideella organisationer i Sverige som på olika sätt verkar för ett bättre samhälle. Finansförbundet har nyligen uppvaktat några av de största för att be dem se över om deras kapitalförvaltare har tecknat kollektiv­avtal. Tre skäl gör att vi tror att de ideella organisationerna är bra samarbetspartners i vår strävan efter schysta arbetsvillkor inom finansbranschen:

• För det första tror vi att de ideella organisationerna är väldigt angelägna om att leva som de lär. Människor skänker en slant till Röda Korset, köper en majblomma eller lägger en tia i kollekten på söndagen. De pengarna samlas in för att göra gott. Att verka för att alla anställda har schysta villkor tror vi därför ligger helt i linje med de ideella organisationernas strävan om en bättre värld.

• För det andra tror vi inte att den ideella sektorn vill stödja företag som använder sämre anställningsvillkor som en konkurrensfaktor. De senaste åren har det kommit ett antal nya uppstickare inom till exempel kapitalförvaltning och valutaväxling. Inte sällan profilerar de sig med hjälp av låga avgifter. Sund konkurrens mellan finansföretag bör bygga på andra ­faktorer än sämre villkor för de anställda.

• För det tredje tror vi att det är särskilt viktigt för ideella organisationer att stödja kollektivavtalen som en viktig garant för de anställdas rätt till inflytande. Demokrati är en grundläggande värdering inom många ideella organisationer, och medlemmarnas möjlighet att påverka är en given hörnsten i verksamheten. De allra flesta ideella organisationer vill på ett eller annat sätt bidra till en positiv samhällsutveckling.

Ulrika Boëthius ulrikaboethius
ordförande i Finansförbundet