Mevlida Curkic testar elcentraler och kör truck. Sedan två år bär hon slöja, men hon har aldrig upplevt diskriminering på jobbet. Foto: Anna Hållams

Mevlida Curkic testar elcentraler och kör truck. Sedan två år bär hon slöja, men hon har aldrig upplevt diskriminering på jobbet. Foto: Anna Hållams

 

I Gnosjö är 25 procent av invånarna födda utomlands. På företaget Garo är en lika stor andel av de anställda invandrare. Det är en medveten mångfaldsstrategi som företagsledningen anser ökar konkurrenskraft och lönsamhet.

Vd Stefan Jonsson ser en arbetskraftsreserv bland utlandsfödda. Foto: Anna Hållams

Vd Stefan Jonsson ser en arbetskraftsreserv bland utlandsfödda. Foto: Anna Hållams

– Mycket av vårt resonemang bygger på en grundtro, säger Garos vd Stefan Jonsson. Vi har dessutom praktiserat det under många år så jag tror vi kan påstå att det varit positivt för oss. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det ganska självklart. Det är lönsamt för Sverige. För oss är det svårt att göra exakta beräkningar, men vi tror att mångfald är lönsamt.

Till Gnosjö har det kommit två stora grupper från andra länder: vietnamesiska båtflyktingar på 70-talet och flyktingar från kriget på Balkan på 90-talet. Och på Garo kommer en stor del av de anställda från Vietnam och från Balkan.

– Vi speglar samhället. Integration är inte så svårt. Det handlar i första hand om att ha ett jobb att gå till och få möjlighet att visa vad man kan, säger företagets vd.

Han säger att det framför allt är två saker som behövs för att det hela ska fungera. För det första handlar det om att kunna svenska eller få möjlighet att lära sig svenska på jobbet och för det andra att placera utlandsfödda anställda hos ett gruppombud som kan ta hand om dem och där det förhoppningsvis finns andra anställda från samma land.

Anna Pettersson är vice ordförande i IF Metall-klubben. Foto: Anna Hållams

Anna Pettersson är vice ordförande i IF Metall-klubben. Foto: Anna Hållams

– Dessutom är det viktigt att ställa många frågor till utlandsfödda för att ta reda på vad de vet och kan. Och vilken utbildning de har.

Företaget tillverkar elektriska produkter som elcentraler för lägenheter, solpaneler, laddstolpar för elbilar, campingplatser och marinor samt skåp för tillfällig el till exempelvis byggen.

Mevlida Curkic testar elcentraler för lägenheter och kör truck. Hon har jobbat åtta år på Garo. Hon är bosnier och flydde från kriget i början på 90-talet. Hon är också skyddsombud på sin avdelning.

– Jobbet är roligt och spännan­de. Jag trivs mycket bra och jag känner mig verkligen hemma, säger hon.

Mevlida Curkic berättar att hon och hennes man har fyra barn och att hon snart ska bli mormor.

Malin Molin är ordförande i IF Metall-klubben. Foto: Anna Hållams

Malin Molin är ordförande i IF Metall-klubben. Foto: Anna Hållams

Hon har aldrig känt sig utanför eller diskriminerad. För två år sedan började hon bära slöja av religiösa skäl. Under ramadan fastar hon, och det brukar funka med jobbet, men hon säger också:

– Jag är här för att jobba. Om jag inte skulle orka jobba på grund av fastan kommer jag att avbryta fastan.

Garo har totalt 280 anställda. 180 av dem finns i Gnosjö och av dem arbetar omkring 110 i produktionen. Arbetarna är organiserade i IF Metall. Malin Molin är ordförande för fackklubben.

– Jag vill inte byta till något annat företag. Vi har otroliga möjligheter och frihet under ansvar, säger hon.

Hon berättar att många av de anställda jobbat länge och att det finns en lista med folk som vill ha anställning på Garo. Och andan gör de anställda lojala: Om företaget ber om övertid ställer alla upp, säger Malin Molin.

– Garo-andan är stark och innebär att alla är lika värda. Vi hjälper varandra och ställer upp för var­and­ra, säger Malin Molin.

Oskar Molin är visstidsanställd och glad att det finns mycket att göra. Foto: Anna Hållams

Oskar Molin är visstidsanställd och glad att det finns mycket att göra. Foto: Anna Hållams

Anna Pettersson är vice ordförande i klubben. Hon säger:

– Det spelar ingen roll om du är kille eller tjej, du har samma möjligheter här.

– De är duktiga på att lyfta och på att stötta. Man behöver aldrig känna sig misslyckad, säger ordföranden Malin Molin.

Trots att de tänker efter kan de inte komma på något som är dåligt och borde ändras.

– När det gäller trivseln är allt bra. Det låter klyschigt men det är verkligen så. Och ingen har betalt oss för att säga så, säger Anna Pettersson.

De två fackliga företrädarna förklarar att man kommit överens med företaget att inte berätta om lönerna. De vill varken ange genomsnittslön eller högsta och lägsta lön.

Anna Pettersson och Malin Molin berättar att inhyrning bara förekommer i liten omfattning och att det inte är så vanligt med visstidsanställningar.

Oskar Molin är dock visstidsanställd. Han monterar elskåp och har gjort det till och från under ett år. Han får förlängt en månad i taget.

– Nu är det mycket att göra, så då är jag inte så orolig för jobbet. Men om det är mindre jobb börjar jag bli det, säger han.

Samtidigt tycker han det är roligt att jobba på ett företag som är ledande i landet på de elprodukter Garo tillverkar.

– Dessutom är företaget så bra med de ledigheter jag behöver. Jag spelar fotboll i IFK Värnamo i Super­ettan och det är ofta jag inte kan arbeta fulla dagar.

I företagets uppförandekod och verksamhetspolicy står att företaget respekterar de anställdas mänskliga rättigheter, att företaget ska vara socialt ansvarstagande och sträva efter att vara en jämställd arbetsplats.

– Det ligger i tiden och det är en framgångsfaktor. Det finns en arbetskraftsreserv bland dem som kommer från andra länder, säger vd Stefan Jonsson.

Truckföraren Mevlida Curkic håller båda händerna kupade över huvudet och säger:

– Vår vd förtjänar en stor guldkrona.

 

Läs också: