En anställd på Stena Stål AB förlorade ett ben i en arbetsolycka. Olyckan kostar nu företaget 700 000 kronor i företagsbot, efter att tingsrätten fastställt att företaget brustit i sitt arbetsmiljöansvar.

Olyckan inträffade på Stena Ståls anläggning i Västerås i augusti 2013. En anställd skulle åtgärda ett tillfälligt fel i en nyinstallerad plåtplockningsmaskin och klättrade därför över ett skyddsräcke och kom in i maskinens riskområde.

Att klättra över skyddsräcket var det vanliga sättet att åtgärda problemen som uppstod vid maskinen och det var något de anställda gjorde regelbundet eftersom det ofta var driftsstörningar i maskinen. Denna dag tappade dock mannen balansen och föll in i maskinen så att ena benet klämdes fast.

Benet skadades så allvarligt att det amputerades under knät. Mannen fick tillbringa 100 dagar på sjukhus och var sjukskriven i ett år. Han genomgick sammanlagt 17 operationer.

Åklagaren ansåg att arbetsgivaren var ansvarig för olyckan. De anställda hade inte fått några säkerhetsanvisningar till den nya maskinen på svenska. Företaget hade inte heller gjort någon riskbedömning av maskinen eller försökt förhindra att de anställda klättrade över säkerhetsgrinden.

Företaget ansåg att riskbedömningar inte behövdes eftersom maskinen var CE-märkt och därmed redan kontrollerad. Dessutom var arbetstagaren själv ansvarig för olyckan eftersom han brutit mot säkerhetsrutinerna, enligt arbetsgivaren.

Västmanlands tingsrätt gick dock på åklagarens linje och konstaterade att arbetsgivaren borde ha kontrollerat att säkerhetsföreskrifterna följdes, särskilt eftersom det var vanligt med driftsstörningar vid maskinen. Domstolen fäller Stena Stål AB för arbetsmiljöbrott innefattande vållande till kroppsskada och företaget får nu betala 700 000 kronor i företagsbot.