Nu ska det bli förändring inom ST. Fackförbundet satsar på framtiden och överväger namnbyte och översyn av verksamheten. 

stlogoElva år efter senaste namnbytet ska ST nu genomgå ett nytt förändringsarbete. Fackförbundet som funnits sedan 1904 och som organiserar drygt 90 000 medlemmar inom statliga myndigheter och verk har som ambition att växa ännu mer. För att göra det, krävs ett översyn av förbundets verksamhet, menar ordförande Britta Lejon i ett uttalande.

– En viktig uppgift för oss i ST är att påverka utvecklingen av statliga verksamheter. Jag tror att med en översyn av vår verksamhet kan vi vässa oss och bli en än bättre samhällsaktör och påverkare.

I arbetet med att se över organisationen ska förbundet också se över namnet och dess profil. Fackförbundet ST är idag namnet och ST är inte en förkortning för något.

– I vårt arbete med att forma en vassare och ett mer framtidsinriktat fackförbund så kommer vi att överväga ett namnbyte. Det är kongress i maj 2016 som kommer att fatta ett beslut om det ska bli ett nytt namn eller ej. Kongressen är vårt högsta beslutande organ där alla medlemmar kan rösta fram representanter, säger Britta Lejon.