Ellinor Eriksson. Foto: Jonas Ekströmer

Ellinor Eriksson. Foto: Jonas Ekströmer

Ungdomsförbundet ställer krav på S inför helgens kongress. 350 000 bostäder måste byggas och anställningsformen allmän visstid slopas, menar SSU.

Det kallas för ”Generationslöftet” – en rad förslag på ökade satsningar som Socialdemokraternas ungdomsförbund (SSU) vill att partistyrelsen lyssnar till.

– Det är inte i regeringskansliet man kommer på de nya reformerna för jämlikhet eller nästa stora samhällsprojekt. Det kan bara partiet göra. Det är därför partikongressen är så viktig, säger SSU:s ordförande Ellinor Eriksson.

I dagarna har hon besökt både Umeå och Luleå för att locka partidistrikten att hålla med SSU om ”Generationslöftet”.

– Vi pratar med alla distrikt och försöker få med oss tillräckligt många ombud på kongressen. Nu fick vi precis klart från Blekinge, Göteborg och Norrbotten.

Bland SSU:s förslag finns krav på en översyn av skattesystemet, att anställningsformen allmän visstid slopas och att målet om antal nybyggda bostäder kommande fem år höjs till 350 000, i stället för 250 000. Av dessa ska 200 000 vara billiga hyresrätter som unga och låginkomsttagare har råd att bo i.

– Om det finns politisk vilja i kommunerna, om regeringen dessutom skjuter till pengar och om det är så att bostadsbolagen vill vara med, då går det att fixa, säger Ellinor Eriksson.

Vad gäller ett slopande av allmän visstid menar hon att partiet borde sätta ned foten. Förslagen som finns i skrivningarna inför kongressen anser hon är ”regeringsanpassade”.

– Jag skulle önska att man hade mer framtiden och arbetarrörelsen i fokus. Vårt parti borde vilja avskaffa allmän visstid. Att det är lite svårt att få igenom i riksdagen, det är vi helt med på men vi kan inte göra så att vi anpassar ett helt program och en partikongress till ett krångligt parlamentariskt läge.

SSU vill att man gör det möjligt för staten att investera mer och att man ser det långsiktigt, detta genom en så kallad investeringsbudget. Investeringarna bör dessutom öka i relation till BNP.

– Med den bristande investeringstakten vi har nu når vi inte målet om lägst arbetslöshet i EU till 2020.

Ellinor Eriksson spår att SSU lyckas övertyga en majoritet av kongressombuden om att avskaffa allmän visstid, stärka ambitionen av bostadsmålet liksom skärpa skrivningarna av finanspolitiken.

– Det är än viktigare i ett läge där vi går från att vara i opposition till regeringsställning att partiet inte blir förvaltande utan fortsätter att utveckla sin politik. De gånger när människor och rörelsen likställer regeringen med Socialdemokraterna, då har vi sällan varit särskilt framgångsrika, säger hon.

Ungförbund vill ha jobbreformer

Flera ungdomsförbund vill se större förändringar i arbetsmarknadspolitiken. Här är några exempel.

Moderata ungdomsförbundet (Muf): Anser att första halvmiljonen som en arbetare tjänar i livet ska göras skattefri. Detta för att både unga och utrikes födda ska ha lättare att etablera sig och ha råd med bostad. Vill till skillnad mot moderpartiet i större utsträckning se marknadshyror. Dessutom går åsikterna om las isär. Muf vill reformera las som förbundet anser skapar inlåsningseffekter och falsk trygghet.

Centerpartiets ungdomsförbund (Cuf): Vill avskaffa las, medan moderpartiet enbart vill göra vissa förändringar i lagstiftningen. Cuf vill kompensera för borttagandet av las med en bättre arbetslöshetsförsäkring som är en del i vårt förslag om grundtrygghetssystem.

Ung Vänster: Vill att medlemsavgifterna till a-kassan sänks så att ingen betalar mer än 100 kronor i månaden. Vänsterpartiet har inte något explicit sådant krav.

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU): Vill till skillnad från moderpartiet inte se en höjning av taket i a-kassan. I stället vill de att pengarna används till reformer för fler jobb.

Sverigedemokratisk Ungdom (SDU): SDU vill sänka inkomstskatten för alla inkomstgrupper, SD endast för låg- och medelinkomsttagare. SDU har också ett förslag om grundavdrag på 50 000 kronor för studenter och ungdomar som extra- och sommarjobbar. Det finns dessutom en stark opinion i SDU att sänka taket ordentligt i a-kassan.

Liberala Ungdomsförbundet (Luf): Medan FP vill ha turordningsregler på arbetsmarknaden efter kompetens vill Luf avskaffa turordningsreglerna. Luf är också kritiskt till ungdomsrabatten på arbetsgivaravgifterna och vill hellre se generellt sänka inkomstskatter.

Läs också: Jobben högst på rörelsens agenda