Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Unionens ordförande Cecilia Fahlberg vill lämna sitt uppdrag. Det betyder att tjänstemannafacket får en ny ordförande vid kongressen i oktober.

– Att leda Unionen är det mest stimulerande och engagerande uppdraget du kan få på svensk arbetsmarknad. Unionen är idag ett framgångsrikt förbund med över 600 000 medlemmar och som fortsätter växa. Vi är en samhällsaktör man vill lyssna på och ta intryck av och ett förbund där allt fler väljer att bli förtroendevalda. Jag är djupt tacksam att ha haft förtroendet som förbundsordförande i sju år. Nu är det dags att lämna över till nya krafter, säger Cecilia Fahlberg enligt ett pressmeddelande från Unionen.

Unionen bildades 2008 av HTF och Sif. Vid bildande var Cecilia Fahlberg vice ordförande och hon valdes till ordförande på Unionens första kongress hösten 2008. Hon kom från HTF där hon var vice ordförande.