Martin Klepke webbledartopp

Sedan Chile röstat om att begränsa vinstuttag i privata friskolor är Sverige ensamt kvar om att tillåta ett obegränsat utflöde av skattepengar.

Och de borgerliga partierna gör allt för att bevara denna ordning.

Tillsammans med Sverigedemokraterna vill de stoppa regeringens utredning om vinstuttag och kontroll av offentligt finansierade välfärdsbolag.

De borgerliga partierna anser att utredningen missar flera frågor och vill därför ha en annan utredning.

Inget problem, har ansvarig minister Ardalan Shekarabi svarat, då tar vi in era frågor också – allihop.

Men det är här som det egentligen syftet med den borgerliga protesten blir synligt. De borgerliga partierna vill nämligen inte alls ha in några egna frågor så länge en begränsning av vinstuttagen finns med i utredningsdirektiven.

Tankarna går till den SNS-rapport som redan för några år sedan visade att välfärdsföretag skapar en förvrängd marknad där det enda sätt att göra vinst är att skära ned i verksamheten.

En massiv borgerlig kampanj försökte mörka resultaten, något som ledde till att forskare avgick i protest mot censurförsöken.

Nej, smidigare då att över huvud taget aldrig kartlägga effekterna av vinstuttagen, eller ens vilja utreda dem, anser uppenbart borgarna.

Då syns ju inga missförhållanden och de obegränsade vinstuttagen kan fortgå i all evighet.