Hovrätten för västra Sverige ändrar en tidigare dom i tingsrätten där en elev på en gymnasieskola i Värmland fått 20 000 kronor i diskrimineringsersättning för sexuella trakasserier. Hovrätten anser att kränkningen är så allvarlig att ersättningen bör höjas till 50 000 kronor.

Målet rör en elev på en gymnasieskola i Värmland som anmälde till skolan att hon hösten 2009 och våren 2010 upprepade gånger blivit utsatt för sexuella trakasserier av en klasskamrat.

Båda domstolarna konstaterar att skolan har ”brustit i sin utrednings- och åtgärdsskyldighet” enligt diskrimineringslagen. Hovrätten konstaterar dock att kränkningen är så pass allvarlig att ersättningen bör höjas till 50 000 kronor.

I diskrimineringslagen definieras sexuella trakasserier som ”ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet”. En skola som fått kännedom om att en elev har blivit utsatt för sexuella trakasserier är enligt samma lag skyldig att utreda och förhindra trakasserierna.