Sverigedemokraterna stöder Alliansens förslag om en ny utredning om vinster i välfärden. Försvinner den utredning regeringen just har tillsatt, så upphör budgetsamarbetet mellan Vänsterpartiet och regeringen, säger Oscar Sjöstedt (SD).

Kommuner och landsting köper allt mer hemtjänst, vård och utbildning av privata företag. Ett problem, eftersom vinstintresset kan ”gå ut över kvalitet, likvärdighet, tillgänglighet och arbetsvillkor”, skrev civilminister Ardalan Shekarabi i direktiven till den utredning han tillsatte i mars i år. Syftet med utredningen är att skapa nya regler som gör att överskott återinvesteras i verksamheten – inte hamnar i ägarnas fickor.

Den inriktningen, som Vänsterpartiet har varit med och beslutat om, har fått hård kritik av allianspartierna. I förra veckan lade de fram ett förslag i riksdagens finansutskott om en ny, alternativ utredning med en annan inriktning.

När det förslaget tas upp till behandling i utskottet i dag, tisdag, kommer Sverigedemokraterna att stödja det. Därmed finns en majoritet i riksdagen för en ny utredning i stället för regeringens.

– Den utredning som regeringen har iscensatt är i princip en utredning om vinststopp, och då slår man undan benen för samtliga privata initiativ inom välfärdssektorn, säger SD-talesmannen Oscar Sjöstedt till Arbetet. Vi vill ha kvar valfrihet och mångfald.

– Alliansens förslag i utskottet är kanske inte optimalt, men fokus är på kvalitet, det vill säga innehållet snarare än driftsformen, och det tycker jag är bra.

Men Oscar Sjöstedt bekräftar att också taktiska överväganden ligger bakom Sverigedemokraternas stöd för alliansens initiativ. Arbetet frågar om det spelar någon roll för SD att Vänsterpartiet står bakom direktiven till regeringens utredning.

– Både ja och nej, svarar Oscar Sjöstedt. Jag upplever att den utredning som regeringen har tillsatt, det är inte socialdemokratisk politik utan Vänsterpartiets politik. Det här är vad regeringen måste ge Vänsterpartiet för att försäkra sig om deras stöd vid budgetvoteringarna.

– Jonas Sjöstedt har varit tydlig med att försvinner den här utredningen om vinststopp, då upphör budgetsamarbetet mellan Vänsterpartiert och regeringen. Och det är klart att det blir väldigt intressant, givet den här decemberöverenskommelsen. Försvinner samarbetet med Vänsterpartiet är regeringen inte det största minoritetsblocket. Det är klart att det är en aspekt.

LO hävdar att vinstintresset är en ”dålig styråra” inom skola, primärvård och äldreomsorg. När intäkterna är givna på förhand, till exempel genom en bestämd skolpeng per elev, skapas vinst bara genom att pressa kostnaderna. Oscar Sjöstedt håller inte med.

– Vi har ingen rapport eller utredning som visar att det skulle vara lägre kvalitet i de privata alternativen än i de offentliga.

SVT visade förra året hur friskolor sorterar bort elever med problem, för att i stället anta högpresterande elever som klarar sig utan lärarstöd. Hur vill du komma till rätta med den sorteringen, som ju kan ha med driftsformen att göra?

– Ja det skulle kunna vara ett problem, och det skulle man kunna titta på inom ramen för den här utredningen, svarar Oscar Sjöstedt.

LO:s förste vice ordförande Tobias Baudin beklagar att Sverigedemokraterna och allianspartierna gör gemensam sak i riksdagen.

– Jag hade hoppats att allianspartierna, som de facto släppt fram vilda-västern-mentaliteten i välfärden, skulle omvärdera sin politik, säger Tobias Baudin. Nu går de i stället fram sida vid sida med Sverigedemokraterna.

– De tar ställning för riskkapitalisterna och de stora vårdkoncernerna, i stället för att lyssna på majoriteten av svenska folket och en och en halv miljon LO-medlemmar.

Resultatet av att allianspartierna får Sverigedemokraternas stöd blir i första hand att riksdagen beställer en ny utredning av regeringen. Men ett sådant så kallat tillkännagivande från riksdagen är inte rättsligt bindande – regeringen skulle kunna strunta i det.

Är riksdagsmajoriteten missnöjd med att regeringen inte tillsätter den nya utredningen kan den besluta om misstroendeförklaring mot den ansvarige ministern.