400 inhyrda blir fast anställda på Scania i Södertälje. Facket och företaget har tecknat ett avtal som begränsar de tillfälliga jobben.

Över 15 procent av produktionspersonalen på Scania i Södertälje är idag inhyrd, men nu ska det bli ändring på det. Under hösten kommer lite mer än hälften av alla inhyrda erbjudas fast jobb. Anledningen är det nya flexibilitetsavtal som Scania och IF Metall undertecknade igår.

– I dag kan arbetsgivarna ju hyra in helt fritt som de vill. Men i och med den här uppgörelsen så har vi lyckats begränsa inhyrningen, säger Michael Gustafsson, vice ordförande för Scania verkstadsklubb i Södertälje till Dagens Arbete.

Avtalet begränsar andelen inhyrda arbetare inom Scania till max 10 procent på varje ort från och med 1 januari 2016. Det motsvarar runt 380 personer i Södertälje. De övriga inhyrda på företaget idag, runt 400 personer, kommer att erbjudas fast anställning under hösten.

Avtalet anger också att ingen ska behöva jobba som inhyrd på Scania i mer än 24 månader. När den tidsgränsen närmar sig ska de inhyrda i god tid erbjudas fast anställning på Scania. Men avtalet tvingar ändå inte företaget att anställa alla inhyrda när tidsgränsen nåtts.

– Om företaget av någon anledning inte vill fastanställa en inhyrd så har vi kommit överens om en ordnad process där vi i facket får veta varför inte vår medlem anställs. Företaget är skyldigt att berätta för oss varför man inte vill anställa just den individen, säger Michael Gustafsson.

– Då får vi också en diskussion om vilka kriterier som gäller så att det inte handlar om en godtycklig gallring.

Det införs också en varseltid på tre månader om företaget vill avsluta ett inhyrningsuppdrag, och om behovet av inhyrning minskar ska nedtrappningen följa turordningsprincipen så att den som jobbat längst får vara kvar längst.

Med det nya avtalet ska också arbetsvillkoren förbättras för de inhyrda. Tidigare kunde de få utföra mer rutinartade och slitsamma jobb än fast anställda, men nu ska de ingå i normal arbetsrotation och få samma arbetsorganisation och introduktion som fast anställda.

Flexibilitetsavtalet gäller IF Metalls avtalsområde på Scanias anläggningar i Södertälje, Oskarshamn och Luleå. Förhandlingarna har pågått i koncernfacket i två år, och enligt Michael Gustafsson är det tack vare Scanias ägare Volkswagen som avtalet nu är i hamn. Inom Volkswagen finns nämligen liknande uppgörelser med facket om inhyrning sedan tidigare.

– Utan dem hade vi aldrig fått motparten till förhandlingsbordet. Lönenivåer och andra villkor är bättre i det centrala bemanningsavtal som vi har i Sverige. Men inom Volkswagen finns rekommendationer om antalet inhyrda och hur länge de ska vara inne. Regleringar som saknas på svensk arbetsmarknad, säger Michael Gustafsson, till Dagens Arbete.