Krocken mellan EU och arbetsmarknaden blir den hetaste frågan då Nordens fack i NFS inleder sin kongress i morgon i Danmark.

– Vår nordiska modell påverkas allt mer av EU:s lagstiftning, säger Magnus Gissler, generalsekreterare för Nordiska fackliga samorganisationen (NFS) som i morgon inleder sin kongress i danska Köge, utanför Köpenhamn.

Temat för kongressen är ”Norden – världen mest hållbara och konkurrenskraftiga region” men en stor del handlar om hur facken i Norden ska hantera krocken med EU:s syn på arbetsmarknaden.

I många EU-länder regleras arbetsmarknaden med lagar. I Norden däremot överlåts arbetsmarknadsfrågor till fack och arbetsgivare förhandlar fram avtal.

EU-modellen att lagstifta kan därför krocka med den skandinaviska avtalsmodellen.

Det är inte bara facken som oroas över läget. I höstas förra året utlyste Nordiska ministerrådet en analys av konflikten mellan den nordiska arbetsmarknaden och EU:s lagstiftning.

På kongressen i Köge presenteras NFS en rapport som tagits fram av den danska arbetsrättsprofessorn Jens Kristiansen om vad som kan göras för att lindra krockarna.

Kring 100 personer från fack från alla nordiska länder samt Grönland deltar.

– Våra kongresser handlar mer om att få inspiration och utbyta erfarenheter. Det fattas inga stora beslut eller väljs in några nya personer. Sådana frågor tar vi upp våra styrelsemöten istället, säger Magnus Gissler.

NFS är en samarbetsorganisation för 16 fackliga centralorganisationerna i Norden, till exempel LO, TCO och Saco. Huvudkontoret ligger i Stockholm och tillsammans organiserar facken nio miljoner personer.