På söndagen var det dags igen för väpnade rånare som slog till mot en guldbutik i Kista i norra Stockholm och en jourbutik utanför Göteborg. Handels ser ytterst allvarligt på den kraftiga ökningen av rån med skjutvapen.

Det var vid halv elva på söndagsförmiddagen som larmet om ett rån mot en guldbutik i Kista Galleria kom. Rånarna uppges vara fyra killar mellan 20 och 30 år.  Tre av dem gick in i butiken och slog ner personalen. En av rånarna var beväpnad med en pistol och en annan som vaktade utanför ska ha varit beväpnad med ett större skjutvapen.

På söndagseftermiddagen skedde också ett rån i en jourbutik utanför Göteborg, där de båda rånarna var beväpnade med yxor. Handels arbetsmiljöombudsman Krister Colde ser allvarligt på rånen.

– Det är ytterst allvarligt med den här typen av grova rån. Det är så lätt att rånarna blir stressade och att ett skott brinner av eller att man sticker en kniv i någon. Jag är orolig för att någon butiksanställd snart kan få sätta livet till om den här utvecklingen fortsätter.

Ett sätt att få ner antalet rån är att installera slutna system för hantering av kontanter. Något som facket krävt i många år.

– Ett slutet system hade visserligen inte hjälpt mot rånet mot guldaffären i Kista. Men vi ska komma ihåg att väldigt många rån är ganska oplanerade och görs mot butiker där man vill komma åt kontanter. Då är det bra med åtgärder som gör att rånarna inte kan komma åt några pengar, säger Krister Colde.

För tre år sedan gav riksdagen regeringen i uppdrag att i samråd med fack och arbetsgivare ta fram ett lagförslag om sluten kontanthantering i detaljhandeln. Men regeringen struntade i att följa riksdagsbeslutet. Frågan sköts över till Arbetsmiljöverket i stället. Myndigheten skulle reglera skyddet genom föreskrifter.

Just nu sitter facket i förhandlingar med Arbetsmiljöverket och arbetsgivarna för att ta fram en vägledning om hur butiksanställda ska skyddas mot rån. Vägledningen är i första till för arbetsgivarna, men kan också användas av skyddsombuden.

– Parterna är i princip överens om vägledningen, säger Krister Colde. Just nu håller verkets jurister på att fila på den och vi hoppas att de blir klara före sommaren.