Lägsta prisprincipen när tjänster upphandlas samt dåliga kunskaper om arbetsmiljön drabbar alltför många anställda. En ny forskarrapport visar dock att upphandlarna kan råda bot på problemet.

Bristfällig samordning, otydlig ansvarsfördelning samt underleverantörer som saknar kunskaper om risker leder alltför ofta till en dålig arbetsmiljö. Men det behöver inte vara så. Upphandlingar kan lika gärna användas för att nå motsatt resultat, det vill säga en bra arbetsmiljö för de anställda, enligt Johan M Sanne, som är docent vid IVL Svenska miljöinstitutet och forskare vid KTH, och som står bakom rapporten Upphandling och arbetsmiljö(arbete) – Hur kan olika aktörer bidra till arbetsmiljöstyrningen för tjänster som upphandlas?

– Det finns flera sätt att använda upphandlingen som ett kraftfullt verktyg för att minska arbetsmiljörisker på arbetsplatsen.

I Sverige saknas krav på arbetsmiljöansvar i upphandlingslagstiftningen. Men enligt Johan M Sanne finns flera metoder som en upphandlare kan använda för att förbättra arbetsmiljön, bland annat inom byggbranschen.

Exempelvis genom att låta kvalitet väga tyngre än pris vid utvärderingen av anbud. Begränsa anbudsförfrågan till ett antal inbjudna leverantörer med höga krav på arbetsmiljön. Och utforma designen gemensamt för att ta tillvara entreprenörers kunskap om vad som krävs för att säkra arbetsmiljön.

Frågan om hur sociala hänsyn ska tas vid offentlig upphandling har utretts flera gånger tidigare. Frågan är även aktuell genom att Arbetsmiljöverket, Polisen och Försäkringskassan i dag samarbetar för att identifiera ”grå företag”. Sådana företag som struntar i arbetsmiljöreglerna, och som på det sättet kan sänka sitt pris till kunden vid upphandling.

Rapporten undersöker möjligheten att använda upphandlingen för att styra arbetsmiljön inom utvalda branscher, exempelvis byggbranschen. Det gör man bland annat i Norge, Danmark och Finland, där beställaren har ett tydligt ansvar enligt lagen.

Hur kommer det sig vi inte har liknande krav i Sverige?

– Den frågan får du ställa till förre statsminister Fredrik Reinfeldt, säger Johan M Sanne. Det är en politisk fråga, ett val man gör, när man översätter EU-direktiv till egna lagar.

 

Läs rapporten här.