Handläggningstiden ska halveras för utländsk sjukvårdspersonal som ansöker om legitimation i Sverige tack vare en ny satsning. Regeringen avsätter tio miljoner kronor till Socialstyrelsen för att bland annat anställa fler handläggare.

”I dag är handläggningstiderna alldeles för långa och många gånger en flaskhals för hälso- och sjukvårdspersonal med utländska utbildningar och legitimationer. Med den här åtgärden kan vi snabbare få människor i arbete, vilket alla tjänar på, inte minst sjukvården”, skriver sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) i ett pressmeddelande.