Pressen ökar på statsminister Stefan Löfven (S) att göra mer för att uppfylla sina jobblöften.

LO-ordföranden vill se en trovärdig plan för hur Sverige ska få EU:s lägsta arbetslöshet.

När Socialdemokraterna håller kongress i Västerås är jobbpolitiken huvudtemat. Oron växer för att partiet inte ska klara sitt viktigaste vallöfte, EU:s lägsta arbetslöshet 2020.

thorwaldssonpuff4010– Stefan Löfven och finansminister Magdalena Andersson måste nästa helg berätta för oss vilken väg de tycker vi ska ta de kommande åren, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

– Vi har ju ett gemensamt mål om EU:s lägsta arbetslöshet 2020 och då tycker jag att man i tal och debatt på kongressen måste visa en trovärdig plan på hur man ska komma dit.

Regeringens egna prognoser visar att målet inte nås med nuvarande politik. LO vill se större investeringar än vad regeringen hittills aviserat i bland annat infrastruktur och bostäder. På första maj efterlyste Thorwaldsson nio miljarder kronor mer till järnvägen redan i år. LO-ekonomerna har också sedan ett par år tillbaka ett förslag på ett stimulanspaket på 70 miljarder kronor som ska ge drygt 100 000 nya jobb. Ett paket de vill att staten ska låna till.

– För att få fart på ekonomin och få upp tillväxten så är investeringar en bra väg att gå, säger Thorwaldsson.

Han är öppen för att hitta andra sätt att få fram pengar till investeringar än att öka på statens underskott, till exempel genom att få privata företag att investera mer.

– För LO:s del är det viktiga att investeringarna blir gjorda, hittar Magdalena Andersson en annan möjlighet att göra det, ”fine”.

LO:s krav på stora investeringar har stöd i en rad motioner på S-kongressen. De flesta är så allmänt formulerade att de knappast binder upp partiledningen om de antas. Ett par arbetarkommuner föreslår dock att LO-ekonomernas stimulanspaket på 70 miljarder genomförs. Även ungdomsförbundet SSU driver på för mer investeringar. Och bara några dagar efter kongressen kommer LO med en ny rapport med förslag på långsiktiga satsningar.

Finansminister Magdalena Andersson har inför kongressen flaggat för en ny investeringsplan i höstbudgeten. Det tycker LO-ordföranden är en positiv signal, även om inga nya pengar utlovats.

– När man väl börjar skriva en investeringsplan så brukar det kosta pengar, säger Thorwaldsson.

Statsminister Stefan Löfven pressas både av usla opinionssiffror och av kraven från de egna leden.

– Det är naturligt att man alltid vill ha mer. Det är inget konstigt. Det tror jag alla regeringar råkat ut för. Det viktiga är att riktningen är densamma, säger Löfven.

– Vi är självfallet beredda att diskutera mer investeringar. Vi vill ha mer investeringar, men de ska finansieras på ett sådant sätt så att vi inte skadar våra offentliga finanser. Det gör jag aldrig avkall på.

 

S-kongressen 2015

Hålls 29-31 maj i Västerås. Statsminister Stefan Löfven talar fredag och finansminister Magdalena Andersson på söndag.

Teman för kongressen: Framtidens jobb och Framtidens folkrörelse

Antal motioner: 550

Antal ombud: 350

Källa: Socialdemokraterna