Arbetarrörelsens intresse för arbetarlitteraturen har inte varit överväldigande under senare år. Det är beklagligt. Arbetarlitteraturen inne­hål­ler ju såväl en kartläggning av klassamhället som visioner om en rimligare värld.

Men kanske håller ointresset på att brytas. Ett tecken på att så kan vara fallet är antologin Fri höjd och arton andra noveller som getts ut av En bok för alla i samarbete med ABF Västernorrland, LO-distriktet Mellersta ­Norrland och Länsbiblioteket Västernorrland. Den innehåller ett fint urval av samtida arbetarnoveller, samt en kort studiehandledning. Tanken är nämligen att novellerna ska användas i fackliga studier.

Många av texterna är hämtade från antologin Var ligger min arbetsplats i morgon? som innehåller texter skrivna av medlemmar i Kommunalarbetarförbundet eller från de antologier som getts ut av Föreningen Arbetarskrivare, till exempel Skarpt läge och Landet som sprängdes. Utgivarna har dock även letat i exempelvis Maria Hambergs och David Ericssons verk, och det bjuds också på en originalpublicering: Gunnar Forsells Semmeltjuven.

De flesta texterna är realistiska och stadigt förankrade i arbetslivet, vilket väl kan vara lämpligt med tanke på att de ska diskuteras på fackliga kurser.

Några drar dock iväg i en annan riktning. En av dessa är Erik Löfvendahls Rött, som tidigare publicerats i Arbetet och som tar upp frågor om sexuella trakasserier genom att vrida och vända på språket på ett närmast modernistiskt sätt, en annan är Emil Boss prosalyriska Just in time som skildrar butiksarbete. Dessa texter hör till de bästa i antologin, tillsammans med Aino Trosells, Maria Hambergs och Torgny Karnstedts bidrag.

Men även om några texter sticker ut håller novellerna i Fri höjd som helhet en hög och jämn nivå. Detta är viktigt. Om arbetarlitteraturens skildringar av arbetslivet inte bärs upp av skickligt skrivhantverk har de inte mycket att tillföra de fackliga studierna. Fri höjd kommer dock att fungera utmärkt.

Magnus Nilsson

Novellsamling

omslagfrihojd

Fri höjd och arton andra ­noveller

Medverkande: Micke Evhammar, Aino Tro­sell, Åke Johansson, Annika Edin, David Ericsson, Maria Hamberg, Fatmir Lleshi m fl

En bok för alla