SLUTREPLIK Arbetsgivarna och servicefacken har på arbetet.se debatterat om visstidsanställningar. Skapar de jobb eller otrygghet? är frågan. Här skriver arbetsgivarna sin slutreplik.

Förekomsten av visstidsanställda på den svenska arbetsmarknaden bestäms framförallt av de förutsättningar som styr företagen. Att andelen visstidsanställda i detaljhandeln och hotell och restaurang är högre än i vissa andra branscher beror på större och snabbare variationer i dessa branscher.

Det finns dock några faktorer som därutöver påverkar andelen visstidsanställda. Till exempel i vilken utsträckning visstidsanställda vill ha en tillsvidareanställning. Bland visstidsanställda under 25 år föredrar varannan att vara just visstidsanställd. Då detaljhandeln och hotell och restaurang har många unga anställda driver detta upp andelen visstidsanställda.

Det är också viktigt att komma ihåg att en företagare är en människa av kött och blod som genom att anställa någon tar en stor risk. Åtagandet är särskilt stort för tillsvidareanställningar som regleras jämförelsevis strikt i Sverige. Men tillsvidareanställningen är inte en lämplig anställningsform i alla lägen.

Vi inser att många visstidsanställda skulle föredra att ha en tillsvidareanställning. Det är mycket vanligt att visstidsanställda övergår till tillsvidareanställningar. Nära 300 000 visstidsanställda går varje år vidare till en tillsvidareanställning. Chansen att gå från visstidsanställning till en tillsvidareanställning har inte försämrats sedan den allmänna visstidsanställningen infördes 2007. Därför är det inte rimligt att kräva att den allmänna visstidsanställningen ska slopas.

Vi inser också att det är många arbetslösa som vill ha ett jobb. Det är ett gemensamt intresse att så många som möjligt kan lämna arbetslöshet och etablera sig på arbetsmarknaden. Blir det svårare att visstidsanställa resulterar det i att det blir det svårare för arbetslösa att ta steget in.

Visstidsanställningar fyller en mycket viktig funktion och fungerar väl i butikerna, i hotellen och på restaurangerna, liksom på hela arbetsmarknaden. De möjliggör för företagen att hantera variationer i kundernas efterfrågan samtidigt som de förenklar insteget för arbetssökande. Och de leder också i hög utsträckning vidare till fastare förankring på arbetsmarknaden.

Karin Johansson, vd Svensk Handel

Christer Ågren, vvd Svenskt Näringsliv

Eva Östling, vd Visita

 

Läs tidigare inlägg i debatten: