Det är oklart om det blir någon strejk för 430 svenska SAS-piloter. Parterna förlängde i natt tidsfristen för varslet, som löpte ut vid midnatt. Klockan åtta passerades den deadline som satts upp, utan att någon uppgörelse nåtts.

– Det verkar dra ut lite på tiden, säger SAS presschef Malin Selander.

Inte heller från pilotsidan kom några besked.

Sedan tidigare har 110 flygningar ställts in i dag i förebyggande syfte. Det rör sig huvudsakligen om svenska inrikesflygningar, men även ett antal avgångar till Europa och enstaka till andra delar av världen ställs in. Det innebär att tio procent av torsdagens 1 070 planerade flygningar ställs in, vilket berör omkring 11 000 passagerare.

– Om det blir strejk ställs en fjärdedel av torsdagens flygningar in. Ungefär 25 000 kunder berörs, säger SAS presschef Malin Selander.

Förhandlingarna har pågått sedan slutet av förra året men trots det har man inte lyckats hitta en överenskommelse kring kollektivavtalet. SAS vill bland annat att piloterna ska jobba mer under sommaren då det är större restryck.

En strejk kan bli mycket kostsam för SAS som varit under stor press en längre tid. Så sent som i februari bröt en vild strejk ut i Danmark med 334 inställda flygningar som följd och en beräknad kostnad på 50 miljoner kronor.

– Nu är fokus på att lösa det här men hamnar vi en sådan situation kommer det att synas i resultaträkningen, sade SAS vd Rickard Gustafsson på onsdagen.

Förhandlingarna mellan SAS och det norska pilotfacket bröt samman tidigt i morse. Därmed går i första omgången sex norska piloter ut i strejk från och med i dag.

– Vi kan inte acceptera att bli påtvingade ett tariffavtal av SAS som innebär ytterligare försämringar av våra villkor och som vi menar går ut över flygsäkerheten och våra medlemmars hälsa, säger Rune Sundland, ledare för det norska pilotfacket.