Ledamöter i Arbetsdomstolen (AD) som kommer från LO-förbunden har varit jäviga. AD:s ordförande har reagerat på att de suttit i AD samtidigt som de varit styrelseledamöter i LO-TCO Rättsskydd.

Jävssituationen, som avslöjas av tidningen Lag &Avtal i dag, torsdag, kan ha förekommit i ett flertal mål långt bakåt i tiden. Men det var först i samband med ett mål helt nyligen som Karin Renman, ordförande i AD, reagerade.

– Det visade sig efter huvudförhandlingen att en av de ledamöter i domstolen som utsetts på förslag av arbetstagarsidan också satt med i LO-TCO Rättsskydds styrelse, säger Karin Renman till Lag & Avtal.

Då den ena parten i målet, Livsmedelsarbetareförbundet, företräddes av jurister från LO-TCO Rättsskydd var det olämpligt att en ledamot domstolen satt i LO-TCO Rättsskydds styrelse, ansåg Karin Renman.

När Arbetsdomstolen avkunnar sina domar består den normalt av sju ledamöter: tre som inte kan anses partiska, två som har utsetts på förslag från LO, TCO och Saco, samt två som har utsetts på förslag från arbetsgivarnas organisationer. I det aktuella målet löstes jävssituationen genom att både den jävige ledamoten – Marcel Carlstedt, jurist på Transportarbetareförbundet – och en ledamot på arbetsgivarsidan lämnade domstolen. På så sätt upprätthölls balansen. Domen meddelades den 18 mars i år, undertecknad av fem domstolsledamöter i stället för normala sju.

Men samma jävssituation har förekommit i andra mål. En dom som skulle ha meddelats i februari har stoppats, och huvudförhandlingen kommer att tas om med en annan sammansättning i AD.

För LO-TCO Rättsskydd kommer AD:s bedömning som en överraskning.

– Det har alltid varit så att ledamöter i vår styrelse också har varit ledamöter i AD, säger LO-TCO Rättsskydds vd Dan Holke till Arbetet.

– Detta har AD uttryckligen godkänt tidigare. Ledamöter i vår styrelse har frågat AD om saken, och fått beskedet att det inte är något problem att de samtidigt är ledamöter i Arbetsdomstolen.

Efter AD:s nya bedömning måste LO-TCO Rättsskydd förändra sin styrelse. Ledamöterna får välja om de vill sitta kvar i AD eller i styrelsen för LO-TCO Rättsskydd. Inför LO-TCO Rättsskydds bolagsstämma, som hålls senare i dag, torsdag, finns förslag om nya ledamöter i styrelsen.

Marcel Carlstedt har redan lämnat LO-TCO Rättsskydds styrelse och fortsätter som ersättare i AD.

Arbetet har inte kunnat nå Karin Renman för en kommentar.